Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Posadź drzewa na słabych gruntach rolnych lub miedzy
Zmodyfikowano: 06.06.2022

Do 1 sierpnia można składać wnioski o wparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, finansowane z budżetu PROW 2014-2020. W tym roku, po raz pierwszy w ramach tej formy pomocy znalazło się dofinansowanie do tworzenia zadrzewień śródpolnych.

To pieniądze dla rolników (osób fizycznych lub prawnych i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub zadrzewienia. Wsparcie mogą otrzymać także jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Więcej niż 20 metrów

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć od 0,1 do 40 ha i szerokość większą niż 20 m, chyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość pasa ziemi nie ma znaczenia. Ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, dołączamy do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia powinny być położone poza obszarami Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin. Liczba sadzonek na 1 ha gruntu zależy od gatunku drzewa. Na przykład dla świerka jest to od 3 tys. do 5 tys., a dla buka to 6 tys. – 8 tys. sztuk.    

Szpalery, pasy, krzewy

Działka na tworzenie zadrzewień w formie szpalerów, pasów drzew lub krzewów musi być gruntem ornym o powierzchni 0,1-0,5 ha oraz mieć szerokość od 4 do 20 m. Oprócz tego nie można na niej usuwać drzew lub krzewów przez 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia. Liczba sadzonek na 1 ha gruntu nie zależy od gatunku drzewa i wynosi od 1,5 tys. do 2,5 tys.

Oba rodzaje wsparcia mają charakter jednorazowej zryczałtowanej płatności, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia lub zadrzewienia oraz ich ochrony. Wysokość płatności zalesieniowej zależy od gatunku sadzonych drzew, rodzaju gruntów, nachylenia terenu czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Stawki to od 8 307 do 12 308 zł/ha.

Ukształtowanie terenu i ochrona przed zwierzyną

Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zależą od ukształtowania terenu i wynoszą 10 892 zł/ha w przypadku korzystnych warunków oraz 13 664 zł/ha, gdy zadrzewienie ma być wykonane na powierzchni o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Dodatkowo refundowane są koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną. Za wykonanie ogrodzenia można otrzymać 8,82 zł/mb płotu, za zabezpieczenie drzewek osłonkami – 1488 zł/ha, a za zabezpieczenie ich trzema palikami – 1132 zł/ha. 

Dodatkowa pomoc

Rolnicy, którzy otrzymali wsparcie na zalesianie i wykonali je zgodnie z planem przygotowanym przez nadleśniczego, w kolejnych latach mogą otrzymać dodatkową pomoc:

  • przez 5 lat mogą otrzymać premię pielęgnacyjną za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych lub ochronnych w uprawie leśnej,
  • natomiast przez 12 lat – o premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej.

Ci, którzy w tym roku złożą wniosek o dofinansowanie zalesienia, mogą starać się o te dwie o premie już od 2023 roku. Co ważne, do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie śródpolne rolnikom przysługują płatności bezpośrednie w roku ich założenia i w kolejnych latach.

ARiMR