Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Podsumowanie wojewódzkiego konkursu na Najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska
Zmodyfikowano: 06.06.2022

 

W czwartek 23 czerwca we Wrocławiu odbędzie się spotkanie, podczas którego zostaną przedstawione wyniki konkursu na Najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska. Zapraszamy uczestników i laureatów, a także mieszkańców obszarów wiejskich i rolników z Dolnego Śląska, przedstawicieli doradztwa rolniczego oraz instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku.

Wojewódzka Komisja Konkursowa wybrała laureatów spośród 10 zgłoszeń. Uczestnikami konkursu byli właściciele zagród edukacyjnych zrzeszeni w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, której koordynatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Ciekawym elementem spotkania będzie „Opowieść o zagrodzie edukacyjnej”, czyli zaprezentowanie tzw. storytellingu jako atrakcyjnego elementu oferty edukacyjnej.

Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Cel przedsięwzięcia to prezentacja dolnośląskich zagród edukacyjnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych jako dobrych praktyk w zakresie usług turystycznych na terenie Dolnego Śląska. Konkurs propaguje ideę edukacji w gospodarstwie rolnym, wskazuje wieś jako atrakcyjne miejsce edukacji i wypoczynku, prezentuje też dziedzictwo kulturowe dolnośląskiej wsi. Zadaniem konkursu jest również wskazanie działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych jako innowacyjnego przykładu wiejskiej przedsiębiorczości.

Pobierz Program (JPG - 238 kB)

Informacji na temat konkursu udziela:

Agnieszka Kowalczuk-Misek
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich DODR,
e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl; tel. 609 657 199.

Zapraszamy.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR