Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wyjazd studyjny - Wspieranie rozwoju ofert edukacyjnych w gospodarstwach rolnych
Zmodyfikowano: 27.05.2022

Jak przygotować ofertę edukacyjną w gospodarstwie rolnym? Dwadzieścia pięć osób z Dolnego Śląska odwiedzi siedem zagród turystycznych w regionie, aby uzyskać wiedzę na ten temat. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza w dniach 19-22.07.2022 r. do udziału w wyjeździe studyjnym „Wspieranie rozwoju ofert edukacyjnych w gospodarstwach rolnych”.

Celem czterodniowego wyjazdu jest podniesienie wiedzy na temat tworzenia i rozwijania innowacyjnej formy przedsiębiorczości w postaci oferty edukacyjnej gospodarstw. To także szansa na integrację i stworzenie sieci kontaktów pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich, rolnikami, przedstawicielami doradztwa rolniczego, a także przedstawicielami instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzą siedem dolnośląskich zagród edukacyjnych, wezmą udział w warsztatach edukacyjnych związanych z profilem odwiedzanych obiektów. W programie znajdą się także wykłady na temat metod aktywizujących w pracy z grupą, fabularyzowania programów edukacyjnych oraz możliwość skorzystania ze wsparcia ekspertów.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny i obejmuje transport z Wrocławia lub Świdnicy, wyżywienie, noclegi, wizyty w zagrodach edukacyjnych, udział w wykładach oraz korzystanie z wiedzy ekspertów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Karty zgłoszenia udziału i program wyjazdu są dostępne na stronie internetowej www.dodr.pl.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Kowalczuk-Misek,
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich DODR
tel. 609 657 199, e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. 

 

Agnieszka Kowalczuk-Misek, DODR