Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Program wsparcia dla producentów jabłek
Zmodyfikowano: 06.05.2022

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw. Owoce będą skupowane do 30 czerwca, a pomoc może objąć nawet 200 tys. ton.

O pomoc mogą się starać producenci jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia to 0,30 zł za 1 kg jabłek. Maksymalny plon owoców kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha. 

Warunkiem przyznania pomocy jest realizacja co najmniej jednego z 11 działań pro środowiskowych, wymienionych we wniosku. To na przykład prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.

Skup w ramach tego programu będą prowadzić zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji. Lista zakładów przetwórczych znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/arimr .

Nabór wniosków o pomoc potrwa do 30 czerwca. Można je dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową. Data złożenia dokumentu to dzień jego wpływu do Agencji. Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej moment złożenia wniosku to data stempla pocztowego.

ARiMR