Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Poradnik Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie
Zmodyfikowano: 18.11.2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło wydawnictwo „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych”

Gospodarstwo rolne to szczególny warsztat pracy. Występują w nim liczne zagrożenia związane z obsługą maszyn, urządzeń i pojazdów, ale także przy obsłudze zwierząt gospodarskich i pracach polowych. Zawód rolnika jest szczególny również pod względem liczby niebezpieczeństw, na jakie gospodarz jest narażony w trakcie codziennych obowiązków czy rutynowych zajęć. Dlatego tak istotna jest znajomość przepisów i zasad bhp oraz świadomość konieczności ich przestrzegania.

Poradnik dla doradców, rolników i przedsiębiorców rolnych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”, ma pomóc w pogłębianiu i usystematyzowaniu wiedzy, a także zdobywaniu umiejętności w tym zakresie. Publikacja zawiera przegląd źródeł prawa z zakresu bhp, obowiązki pracodawcy i pracownika, jak również zasady bezpieczeństwa w chowie zwierząt i pracy na roli.

Poradnik dostępny pod linkiem:   https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bhp-w-rolnictwie