Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Innowacyjne webinarium „Uprawa trufli w Polsce” – relacja z wydarzenia
Zmodyfikowano: 14.10.2021

We wtorek, 12 października na platformie Zoom odbyła się ogólnopolska konferencja „Uprawa trufli w Polsce”. Organizatorzy wydarzenia to Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Truflowe oraz Polskie Trufle Sp. z o. o. W konferencji wzięło udział 100 osób – rolnicy, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy rolniczy oraz inne osoby zainteresowane tematyką innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

 

Dyrektor DODR – Marek Tarnacki otworzył spotkanie oraz przywitał prelegentów i uczestników konferencji.

Prezes Polskiego Towarzystwa Truflowego prof. dr hab. Dorota Hilszczańska przedstawiła zagadnienie uprawy trufli, jako przedsięwzięcia o charakterze kulturowo-przyrodniczym. Scharakteryzowała występujące w Polsce gatunki trufli o wysokiej wartości ekonomicznej, tereny ich naturalnego występowania i rośliny partnerskie. Omówiła czynniki wpływające na owocnikowanie na plantacjach trufli, a także przykłady ogrodów truflowych w Polsce i na świecie.

Kolejny z prelegentów – dr inż. Cecylia Uklańska-Pusz z Katedry Ogrodnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zaprezentowała wykład „Szanse i wyzwania dla uprawy trufli w Polsce”. Omówiła mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia dla uprawy trufli w naszej szerokości geograficznej.

Enrico Ciullo z firmy Polskie Trufle szczegółowo przedstawił temat związany z zakładaniem plantacji truflowych. Scharakteryzował warunki klimatyczno-glebowe, lokalizację terenu pod plantację, proces przygotowania gleby i wysadzania sadzonek. Omówił też zasady pielęgnacji plantacji oraz wydajność ekonomiczną uprawy trufli.

Konferencję podsumowała dyskusja, podczas której uczestnicy zadawali pytania, a prelegenci odpowiadali i omawiali poruszane przez uczestników kwestie.

Magdalena Kuryś DODR