Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Konferencja "Współpraca szkół rolniczych z instytucjami w ramach realizacji wspólnych projektów" - relacja
Zmodyfikowano: 05.10.2021

W czwartek, 30 września odbyła się konferencja „Współpraca szkół rolniczych z instytucjami w ramach realizacji wspólnych projektów”. W wydarzeniu udział wzięli dyrektorzy szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Dolnośląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodka Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój sp. z o. o.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki otworzył spotkanie, przywitał gości i zaprosił do współpracy w ramach realizacji wspólnych działań na rzecz rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich.

Karolina Manecka, kierownik Działu Wsparcia Obszarów Wiejskich i Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawiła kryteria członkostwa oraz zasady ubiegania się o wsparcie finansowe projektów w ramach KSOW. Podsumowała również operacje zrealizowane przez partnerów w 2020 roku i zachęciła szkoły rolnicze do podjęcia partnerstwa w KSOW.

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i koordynator Sieci na rzecz innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) – Izabela Michniewicz omówiła działania koordynowane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Zaprezentowała Zespoły Tematyczne, które powstały i funkcjonują w DODR – Zespół Tematyczny związany z Dolnośląskim Targiem Rolnym, serowarstwem, chowem i hodowlą bydła mięsnego, zagadnieniami winiarskimi oraz ekologią.

Broker Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) Zbigniew Dąbrowski przedstawił zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach działania M16 „Współpraca”. Omówił funkcjonowanie Grup Operacyjnych, rolę lidera i partnerów w realizowanych projektach.

Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Ewa Bieńkowska przedstawiła wykład dotyczący Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Zaprezentowała warunki, jakie musi spełniać każde gospodarstwo włączane do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, zasady udzielania wsparcia gospodarstwom demonstracyjnym, a także tematykę pokazów odbywających się w takich gospodarstwach.

Konferencja zakończyła się dyskusją na temat możliwości podjęcia wspólnych działań mających na celu promocję wsi, rolnictwa i wspieranie mieszkańców obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

Współpraca pomiędzy szkołami rolniczymi, a instytucjami związanymi z rolnictwem ma na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego rolników.

 

Magdalena Kuryś DODR

Galeria zdjęć