Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Od 18 października wypłata zaliczek płatności bezpośrednich
Zmodyfikowano: 29.09.2021

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW. Zaliczki będą wypłacane od 18 października, w najwcześniejszym możliwym terminie, wynikającym z przepisów UE.

W wyniku działań podjętych m.in. przez Polskę, Komisja Europejska umożliwiła wypłatę zaliczek za rok 2021 w zwiększonej wysokości. Maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wyniesie 70% wsparcia należnego rolnikowi z tytułu wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich. Płatności zaliczkowe będą wypłacane do powierzchni gruntów / liczby zwierząt zgłoszonych do płatności i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu). Maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności PROW wyniesie 85% (ten maksymalny poziom również wynika z przepisów UE).

Zaliczki PROW będą wypłacane dla:

  • poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014-2020,
  • działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014-2020,
  • działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020,
  • działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014-2020,
  • działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007-2013.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności.

MRiRW