Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Współpraca i edukacja
Zmodyfikowano: 14.09.2021
We wtorek 14 września Dyrektor DODR Marek Tarnacki i Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Marcin Szewczak rozmawiali o wzmocnieniu kształcenia zawodowego rolników

Cel współpracy DODR, DWUP oraz szkół rolniczych podległych ministerstwu rolnictwa i samorządom, to pozyskiwanie środków na wspólne działania szkoleniowe i edukacyjne.

Jednym z takich działań jest konferencja „Współpraca szkół rolniczych z instytucjami w ramach realizacji wspólnych projektów”, zaplanowana na koniec września. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione różne możliwości finansowania partnerskich projektów edukacyjnych. Jako przykład realizacji projektów tego typu DODR przedstawi „Markową Winnicę” oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach grup operacyjnych z działania Współpraca.

Te przykłady mają inspirować do podejmowania wspólnych działań dofinansowanych ze środków unijnych w nowym okresie programowania.

Red.

Galeria zdjęć