Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

V Spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego
Zmodyfikowano: 21.07.2021

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza 20 i 21 lipca na spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego.

Pierwszego dnia skupimy się możliwościach poprawy efektywności i dochodów w gospodarstwach rolnych oraz na zasadach dotyczących funkcjonowania rolniczych rzeźni. Podczas moderowanej dyskusji zostaną podsumowane działania zrealizowane w 2020 roku, omówimy także zadania związane z chowem i hodowlą bydła mięsnego do realizacji w 2021 roku. Drugiego dnia, w ramach wizyt studyjnych odwiedzimy gospodarstwa zajmujące się chowem i hodowlą bydła mięsnego oraz prowadzące rolniczą rzeźnię.

Do udziału w spotkaniu Zespołu Tematycznego zapraszamy rolników, producentów, przedstawicieli instytucji, świata nauki, doradców, mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką zarówno z województwa dolnośląskiego.

Informacji udziela:

Izabela Michniewicz kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel. 71 339 80 21 wew. 150; e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Izabela Michniewicz DODR