Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wydajemy Dolnośląski Katalog dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne
Zmodyfikowano: 15.06.2021

Do końca czerwca został przedłużony termin, w którym właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych mogą bezpłatnie zgłosić ofertę swoich obiektów do publikacji w Dolnośląskim katalogu dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu wydaje katalog, w którym będzie można znaleźć ofertę około 100 obiektów turystycznych z Dolnego Śląska – gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Katalog powstaje w ramach operacji „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”. Celem wydania publikacji jest pokazanie potencjału Dolnego Śląska pod kątem rozwijania usług turystycznych.

Właścicieli obiektów, zainteresowanych bezpłatnym zamieszczeniem opisu swojej oferty w Dolnośląskim katalogu dobrych praktyk, po zapoznaniu się z Regulaminem, prosimy o wysłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do 30 czerwca na adres wskazany w regulaminie. DODR zastrzega możliwość zmiany terminów przesyłania kart zgłoszenia.

Informacji udziela:

Agnieszka Kowalczuk-Misek,
Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel. 71 339 86 56 wew. 151, 609 657 199,
e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl,
 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).                                

                                              

Do pobrania: