Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Gdzie zgłosić fałszerstwo certyfikowanych produktów
Zmodyfikowano: 16.03.2021

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uruchamia skrzynkę mailową dla osób i instytucji, które zidentyfikują lub podejrzewają naruszenie przepisów z zakresu systemu chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS).

Na adres ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl można zgłaszać nielegalne działania na rynku, w zakresie przepisów dotyczących ochrony produktów ChNP, ChOG oraz GTS. Ma to ułatwić monitorowanie rynku i ochronę przed oszustwami oraz fałszerstwami certyfikowanych produktów.

Zgłaszać można wszelkie naruszenia oraz podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony produktów ChNP, ChOG oraz GTS, na wszystkich etapach produkcji, a także w obrocie detalicznym i hurtowym, w sklepach stacjonarnych, internetowych, czy na targowiskach.

Podejrzenie naruszenia prawa dotyczącego ochrony produktów, posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG lub GTS, należy przekazać za pośrednictwem wypełnionego formularza, zamieszczonego na dole strony, na skrzynkę ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl.

Do zgłoszenia należy dołączyć materiały mogące ułatwić prowadzenie postępowania wyjaśniającego – zdjęcia produkty, etykiety, zrzuty ekranu, screenshoty itp.

Poprawnie wypełniony formularz powinien zawierać:

  • dane wnoszącego,
  • dokładny opis naruszenia.

Pobierz formularz (DOCX – 19 kB)

Agnieszka Krzeszewska DODR