Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Zapowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego

W tym roku zwiększa się z 86 l do 100 l limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz - co jest nowością - do chowu lub hodowli bydła

Zmodyfikowano: 11.01.2019
 
Zmodyfikowano: 10.01.2019