Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

W dniach 25-26 września w połączeniu z Dniami Otwartymi Doradztwa Rolniczego odbyła się XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych „Piotrowice 2010”.
Pracami związanymi z organizacją wystawy kierował komitet organizacyjny pod przewodnictwem Komisarza Wystawy. Rolę tą pełnił już tradycyjnie Pan Jan Tymczyszyn.
Swoje osiągnięcia hodowlane prezentowali hodowcy bydła, trzody chlewnej, owiec, koni, królików oraz hodowcy drobnego inwentarza (drobiu użytkowego i ozdobnego, gołębi i kanarków).
Komisja oceniająca w dniu 25 września dokonała oceny bydła mlecznego. Razem oceniono 60 szt.: jałowice niecielne 20 szt., jałowice cielne 12 szt., krowy 28 szt. Komisja wysoko oceniła wystawione zwierzęta, zarówno pod względem genetycznym, eksterieru jak i przygotowania zwierząt do Wystawy.
Komisja oceniła 60 szt. bydła w 8 kategoriach, w tym: jałowice niecielne 21 szt., jałowice cielne 12 szt., krowy 23 szt.
Tytuł czempiona przyznano w poniższych kategoriach:
- jałowice rasy PHF 10-12 m-cy dla jałówki z „Agro – Tak” Zagrodno,
- jałowice rasy PHF 13-15 m-cy dla jałówki z PR „Czernina” Ligota,
- jałowice cielne rasy PHF dla jałówki z PR „Czernina” Ligota,
- krowy I laktacji rasy PHF-HO dla krowy z Gospodarstwa Rolnego „Ceber” z Kotli ,
- krowy II laktacji rasy PHF-HO dla krowy z Gospodarstwa Rolnego „Ceber” z Kotli,
- krowy III laktacji i starsze rasy PHF-HO dla krowy z Gospodarstwa Rolnego „Ceber” z Kotli,
- krowy III laktacji rasy PHF-RW dla krowy z OHZ „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o.o.,
- krowy rasy ZR dla krowy z OHZ „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o.o.
Tytuł Superczempiona XV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach uzyskała krowa PL005137455020 nr Kat. 98 z Gospodarstwa Rolnego „Ceber” z Kotli. Komisja oceniająca trzodę chlewną dokonała przeglądu i oceny 18 szt. zarodowej trzody chlewnej prezentowanej przez 5 czołowych dolnośląskich hodowców i przyznała tytuł czempiona dla:
- knura rasy WBP, wystawca Piotr Barełkowski z Siedlisk,
- knura rasy PBZ, wystawca Jadwiga i Zdzisław Żółkiewscy z Koskowic,
- knura linii ojcowskiej, wystawca Jadwiga i Zdzisław Żółkiewscy z Koskowic,
- loszki WBP, wystawca Paweł Nowak z Poniatowic,
- loszki PBZ, wystawca ZD IZ PIB sp. z o.o. z Żernik Wielkich,
- loszki mieszańcowej F1, wystawca ZD IZ PIB sp. z o.o. z Żernik Wielkich.
Czempiony za najwyższą wartość hodowlaną BLUP przyznano dla:
- knura linii matecznej, wystawca Piotr Barełkowski z Siedlisk,
- knura linii ojcowskiej, wystawca Jadwiga i Zdzisław Żółkiewscy z Koskowic,
- loszki linii matecznej, wystawca Paweł Nowak z Poniatowic.
Komisja oceniająca 10 stawek owiec przyznała tytuł czempiona dla:
- tryka hodowlanego rasy merynos polski, wystawca „Agrominor” sp. z o.o. z Mokrzeszowa,
- maciorki hodowlanej rasy merynos polski, wystawca „Agrominor” sp. z o.o. z Mokrzeszowa,
- tryka hodowlanego rasy merynos polski w starym typie, wystawca Leszek Wojciechowski z Mokrzeszowa,
- maciorki hodowlanej rasy merynos polski w starym typie, wystawca Leszek Wojciechowski z Mokrzeszowa,
- maciorki hodowlanej rasy polska owca pogórza, wystawca Józef Piszczur z Lubichowa, - maciorki hodowlanej rasy wrzosówka, wystawca Gospodarstwo Pomocnicze Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Wołowie,
- tryka hodowlanego rasy fryzyjskiej, wystawca Bogusław Kaczmarczyk z Żor,
- maciorki hodowlanej rasy fryzyjskiej, wystawca Bogusław Kaczmarczyk z Żor,
- tryka hodowlanego rasy suffolk, wystawca Roman Walenta z Kamienicy Polskiej,
- maciorki hodowlanej rasy suffolk, wystawca Roman Walenta z Kamienicy Polskiej. Odwiedzający wystawę mogli zobaczyć stawkę pokazową owiec ras berrichon i romanowska, owiec rasy polskiej owcy górskiej, oraz rasy kóz i osiołków.
W niedzielę 26.09.2010r. miłośnicy koni mogli zapoznać się z wyceną koni.
Komisja oceniająca konie przyznała tytuł czempiona w następujących kategoriach:
- klaczy śląskich - klacz Batosa, hodowca Czesław Paszyński, właściciel Jan Więdłocha z Pielgrzymki,
- klaczy szlachetnych -  klacz Tracy-P , hodowca i właściciel Bogdan Parkitny z Kowar,
- kucy wierzchowych - klacz Kadara, hodowca SK Kobylniki, właściciel Joanna Chyłek z Stankowic.
W wystawie uczestniczyli również hodowcy posiadający stada zarodowe królików. Zaprezentowali oni 7 ras królików: belgijski olbrzym biały, belgijski olbrzym szary, olbrzym srokacz, nowozelandzki biały, kalifornijski, termondzki biały i wiedeński niebieski. Komisja oceniająca przyznała tytuł czempiona dla królika o wybitnych cechach rasowych w poniższych rasach:
- belgijski olbrzym biały - hodowli Pana Wernera Dubiela z Płoniny,
- nowozelandzki biały - hodowli Pana Mariana Dziaska z Jawora,
- olbrzym srokacz - hodowli Pana Mariana Dziaska z Jawora,
- termondzkie białe - hodowli Pana Jerzego Ćwieląga ze Słotwiny,
- kalifornijski - hodowli Pana Ryszarda Saługi z Chojnowa,
- wiedeński niebieski - hodowli Pana Zygmunta Szelejewskiego z Łazisk.
Analizując wyniki oceny prezentowanych zwierząt można stwierdzić, iż poziom hodowli w województwie dolnośląskim z roku na rok jest coraz to wyższy i może śmiało konkurować z prezentowanym poziomem hodowli zwierząt na wystawach międzynarodowych.

 

Opracował: Andrzej Olszański

Zmodyfikowano: 09.07.2013