Szkolenie - Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw

W czwartek 30 marca Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował  szkolenie „Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw”. W wydarzeniu wzięły udział osoby planujące założyć przydomowe winnice, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu Dolnego Śląska.

Kierownik katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr inż. Marta Czaplicka, specjalizująca się w tematyce winiarstwa na Dolnym Śląsku, omówiła dobór stanowiska przy zakładaniu winnicy oraz winiarskich i deserowych odmian winorośli. Przedstawiła krok po kroku etapy zakładania małej przydomowej winnicy i warunki klimatyczne uprawy winorośli. Skupiła się także na podstawowych zabiegach, jakie trzeba wykonać podczas sadzenia krzewów. Omówiła stan dolnośląskich winnic na tle całego kraju oraz kryteria, którymi kierują się konsumenci kupujący wina.

Planowanie nasadzeń krzewów winorośli i uzyskiwane efekty produkcyjne zależą od warunków siedliska, czyli od ilości dopływającego światła, ciepła, składników pokarmowych i wody. Prowadząca opisała czynniki wpływające na wzrost i rozwój winorośli oraz dojrzewania owoców. Szczególną uwagę zwróciła na skutki przymrozków w winnicach, a także na to, jak im zapobiegać.

Na świecie winorośl uprawia się na wszystkich rodzajach gleb. W Polsce najlepsze do tego celu są gleby zwięzłe, gliniaste, gliniasto-piaszczyste, trudno nagrzewające się, o strukturze gruzełkowej, zawierające duże ilości tlenu i zapewniające swobodny rozrost systemu korzeniowego. Przed założeniem winnicy warto wykonać analizę gleby i zwrócić uwagę na pH.

Właściciele polskich gospodarstw rolnych coraz częściej decydują się na zakładanie małych, przydomowych winnic, zwykle o powierzchni około 1 ha. Stanowią one dodatkowe źródło dochodu rolników.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję obejrzeć winnicę Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, która została założona w 2020 roku przez uczestników warsztatów winiarskich. 

W winnicy DODR o powierzchni 3 arów zostało posadzonych pięć odmian winorośli – Solaris, Hibernal, Riesling, Rondo i Regent. Dzięki temu można obserwować różnice w ich wzroście, pokroju, plenności czy odporności na choroby i szkodniki. Doświadczalna winnica jest źródłem inspiracji oraz praktycznej wiedzy dla osób zainteresowanych tą tematyką. Jest wizytówką pokazująca potencjał i możliwości winiarskie regionu oraz żywym i wymagającym stałego dozoru i pielęgnacji przykładem współpracy między DODR a dolnośląskimi winiarzami.

Katarzyna Cymbała DODR 
Agnieszka Krzeszewska DODR