Szkolenia z warunkowości i ekoschematów – do końca marca

Do końca marca DODR organizuje szkolenia „Warunkowość – podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich”. Zaprosiliśmy rolników 28 lutego do Świdnicy, 6 marca do Męcinki, 8 marca do Krzeszowa, 9 marca do Cieszkowa i Lubawki, 10 marca do Marciszowa, 13 marca do Raciborowic Dolnych, a 14 marca do Brzegu Dolnego. 

Szkolenia przygotowują dolnośląskich rolników do wykorzystania możliwości, jakie stwarzają rozwiązania zaplanowane w Planie Strategicznym dla WPR, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ekoschematów. Są przygotowywane we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląską Izbą Rolniczą, zgodnie z zawartym w grudniu porozumieniem.