Spotkanie pracowników doradztwa z Dolnego Śląska i województwa opolskiego

W środę 16 listopada, dyrekcja i pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odwiedzili Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Pracowników DODR przywitali Dyrektor OODR Mariusz Litwinowicz oraz Zastępca Dyrektora Tomasz Musielak. Goście z Dolnego Śląska oglądali poletka doświadczalne z uprawami zbóż, rzepaku, buraków i roślin bobowatych oraz laboratorium, gdzie są wykonywane badania gleby. 

W programie wizyty znalazły się również spotkania w działach branżowych i rozmowy dotyczące tematów związanych z funkcjonowaniem Ośrodków, roli doradztwa we wdrażaniu nowej Wspólnej Polityki Rolnej oraz zadań zaplanowanych do realizacji w 2023 roku. 

Poletka demonstracyjne, znajdujące się w północno-zachodniej części Łosiowa, zajmują powierzchnię 23 ha, na których uprawia się zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, soję, groch oraz kukurydzę. Prowadzone są tu doświadczenia ścisłe (PDO) i łanowe. Doświadczenia ścisłe są zakładane na jednym lub dwóch poziomach agrotechniki, zgodnie z metodyką COBORU. Jedno poletko odmianowe ma powierzchnię 20 m². 

Demonstracje łanowe to uprawy różnych odmian roślin, na poletkach o powierzchni od 0,1 do 0,5 ha. Prace polowe są wykonywane maszynami należącymi do Ośrodka. Poletka podzielono na obszary z różnymi uprawami. Pszenica ozima to kolekcja odmian, poletka doświadczalne PDO i osobne doświadczenia nawozowe oraz doświadczenia z mikroorganizmami. Pszenica jara obejmuje kolekcję odmian i poletka doświadczalne PDO. Soja to kolekcja odmian PDO i badanie gęstości siewu. Uprawy rzepaku ozimego obejmują kolekcję odmian, doświadczenia PDO i doświadczenia z nawozami dolistnymi. Żyto ozime zasiano na poletkach doświadczalnych PDO, są tu też uprawy jęczmienia ozimego i jarego oraz doświadczenia nawozowe z burakami cukrowymi. 

W laboratorium, należącym do OODR, wykonuje się badania gleby dla rolników i ogrodników, niezbędne do planowania nawożenia upraw. Można tu zbadać odczyn pH, zawartość fosforu, potasu, magnezu i próchnicy w glebie. Wykonuje się analizę pasz na zawartość włókna surowego, popiołu surowego, suchej masy oraz ocenę organoleptyczną kiszonek. Laboratorium robi również badania PDO, jak gęstość pszenicy, wilgotność ziarna czy MTZ (masa tysiąca ziaren). Rolnicy korzystają z badań poziomu tłuszczu słonecznika czy soi. 

Od maja 2021 roku, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi również działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu, przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz nowo zakupioną stacją kontroli opryskiwaczy, pracownicy mają możliwość dojazdu do gospodarstwa w celu wykonania badania.

Na terenie ośrodka znajduje się także domek do apiterapii, kupiony w ramach operacji Nowatorskie podejście do pszczelarstwa, w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Ewa Kutkowska, Dorota Lidzba, DODR