Finał dolnośląskiego konkursu Bezpieczny KRUSnal

We wtorek 6 grudnia, w Wałbrzychu odbył się ostatni etap dziesiątej edycji konkursu Bezpieczny KRUSnal. Organizatorem wydarzenia był Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu, a także instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich oraz inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu. 

Bezpieczny KRUSnal upowszechnia zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz informuje o zagrożeniach chorobowych i wypadkowych w środowisku wiejskim. Do tej pory, we wszystkich edycjach wzięło udział ponad 13 tysięcy uczniów z 315 dolnośląskich szkół. Podsumowanie etapów regionalnych konkursu zorganizowano na terenie działania placówek terenowych KRUS w Wałbrzychu, Świdnicy, Bystrzycy Kłodzkiej i Ząbkowicach Śląskich, gdzie wybrano laureatów, którzy wzięli udział w edycji wojewódzkiej. W tym roku konkurs został zorganizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Gośćmi wydarzenia byli Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki, Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Dariusz Madejski, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Świdnicy Paweł Mazur i Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Wiktor Skotnicki, Kierownik Oddziału OIP PIP Wałbrzych Dariusz Klimecki, Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe w Wałbrzychu Dariusz Kolubka, Przedstawiciel Firmy Luvena S.A. Nawozy z Lubonia Bartosz Lewandowski, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska oraz Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór Dorota Skibska.

Do etapu wojewódzkiego Bezpiecznego KRUSnala zakwalifikowało się 28 uczniów, spośród 1130 kandydatów z 15 dolnośląskich szkół podstawowych. Komisja wybrała pięciu laureatów konkursu i wyróżniła 3 osoby. 

Zwycięzcami X edycji zostali:

  • I miejsce – Maciej Borowiak – GZS-P w Czarnym Borze,
  • II miejsce – Julia Janik – SP w Starym Waliszowie,
  • III miejsce – Elena Bartkowska – SP w Międzylesiu,
  • IV miejsce – Arkadiusz Dziurdzia – SP w Pszennie,
  • V miejsce – Malwina Czop – SP w Międzylesiu.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Zuzanna Bejnarowicz – GZS-P w Czarnym Borze,
  • Szymon Wdowikowski – SP w Lutomii Dolnej,
  • Kacper Tonia – SP w Wambierzycach.

Zwycięzcom i laureatom gratulowała Zastępca Dyrektora KRUS OR we Wrocławiu Paulina Urbanek, a także goście i sponsorzy konkursu. Uroczystość zakończyła się wręczeniem dyplomów, upominków oraz nagród ufundowanych przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Dolnośląską Izbę Rolniczą, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR, Okręgowy Inspektorat PIP we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, Nadleśnictwo Świdnica, Luvena S.A. Nawozy z Lubonia, Państwową Straż Pożarną w Wałbrzychu. 
Dziękujemy Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu st. bryg. Krzysztofowi Szyszce za udostępnienie sali i oprawę strażacką konkursu.
Sybilla Gancarek 
KRUS
Oddział Regionalny we Wrocławiu