Dolnośląskie Targi produktu Lokalnego i konferencja "Od rolnika do koszyka"

W niedzielę 8 września Dolnośląski Ośrodek Doradztwa zorganizował w Świdnicy Dolnośląskie Targi produktu Lokalnego „Od rolnika do koszyka”, podczas których odbyła się konferencja o takim samym tytule.

Celem operacji było wskazanie konsumentowi końcowemu bezpośredniego źródła sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa oraz innych usług i artykułów od rolników oraz zachęcenie uczestników do podejmowania współpracy w realizacji wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć i tworzenia grup operacyjnych ukierunkowanych na skracanie łańcuchów dostaw, podniesienie poziomu wiedzy uczestników konferencji zainteresowanych wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z wykorzystaniem środków dostępnych w ranach działania „Współpraca”. Dolnośląskie Targi Produktu Lokalnego oraz konferencja współfinansowane były środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej” Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) w województwie dolnośląskim.

Wydarzenie skierowane było do rolników, producentów rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli świata nauki, doradców, przedstawicieli instytucji rolniczych i lokalnych stowarzyszeń i innych osób zainteresowanych wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz mieszkańców Dolnego Śląska, zainteresowanych ofertą lokalnych producentów wytwarzających żywność wysokiej jakości.

Uczestnicy targów, pomijając pośredników w łańcuchu dostaw, mieli okazję kupić wiejskie produkty rolne i ich przetwory oraz ludowe rękodzieło od lokalnego producenta. To  innowacyjna forma promocji dla wystawców, którzy mieli okazję nie tylko sprzedać swoje produkty, ale również zareklamować wytwarzaną przez siebie zdrową żywność, wśród około 500 uczestników imprezy. Konferansjer prowadzący Targi przeprowadzał wywiady z wystawcami. Historia prowadzonej działalności i wytwarzanych produktów, zachęcała gości do odwiedzania stoisk z lokalną żywnością wysokiej jakości, miodami oraz świeżymi, ekologicznymi owocami i warzywami. Były też susze i syropy owocowe, zimno tłoczone oleje, przetwory z lawendy, pierniki oraz wiele innych produktów rzadko dostępnych na sklepowych półkach. Swoje stoiska mieli również rękodzielnicy ludowi oraz Dolnośląska Zagroda Edukacyjna „Marianówek”, której właściciele zdobyli I miejsce w wojewódzkim konkursie na „Najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska 2019” zorganizowanym przez DODR.

W punktach informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Oddział Wałbrzych, Dolnośląskiej Zielonej Doliny DOZEDO sp. z o.o., Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) uczestnicy targów czerpali wiedzę na temat rolnictwa, przetwórstwa, możliwości wsparcia przedsiębiorczości wiejskiej czy możliwości nawiązywania współpracy, a także otrzymywali bezpłatne publikacje branżowe i gadżety przygotowane przez te instytucje.

W programie imprezy organizator przewidział również liczne atrakcje dla dzieci w postaci konkursów, gier czy kącika zabaw. Na scenie odbywały się tematyczne prelekcje prowadzone przez lokalnych producentów oraz konkursy dla publiczności: „Mistrz wiedzy rolniczej” oraz „Poznaj produkt lokalny z Dolnego Śląska” i występy trzech lokalnych zespołów ludowych ‒ Ale Babki z Witoszowa Dolnego, Jaworzynianie z Jaworzyny Śląskiej oraz Echo z Bolkowa.

Wśród przybyłych gości byli Poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek, Dyrektor OR ARiMR we Wrocławiu Magdalena Salińska, zastępca Dyrektora OR ARiMR we Wrocławiu Zygmunt Skiba, zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Anna Szymik, czy Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Marian Dembiński.

Konferencja

Równolegle do Dolnośląskich Targów Produktu Lokalnego odbyła się konferencja tematyczna dotycząca małego lokalnego przetwórstwa, w szczególności innowacyjnych narzędzi promocji. Wykładowcy zaprezentowali przykłady skracania łańcuchów dostaw tak, aby oferowane przez nich produkty zachowywały wysoką jakość jak najdłużej. Przedstawiono także sposoby efektywnej promocji, aby jak najniższym kosztem dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Dolnośląski broker innowacji przybliżył temat tworzenia grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca” Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Pokazał przykłady działających grup operacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach naboru na to działanie. Zachęcał on uczestników do podejmowania wspólnych działań i realizowania projektów, w ramach kolejnego, już trzeciego naboru.

Ponadto na konferencji zaprezentowano formy prowadzenia małego przetwórstwa oraz dobre przykłady w zakresie efektywnej promocji ofert gospodarstw rolnych – zagród edukacyjnych, nagrodzonych w wojewódzkim konkursie „Najlepsza zagroda edukacyjna z Dolnego Śląska”.

Współorganizatorami imprezy byli:

 • ARiMR ‒ Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu
 • DIR ‒ Dolnośląska Izba Rolnicza
 • KOWR ‒ Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu
 • WIORIN – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – Wojewódzka Stacja Saniatrno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu
 • Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych
 • Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Ludowych w Świdnicy

 

Patronat honorowy:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski
 • Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
 • Posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji Anna Zalewska
 • Poseł na Sejm RP Michał Dworczyk
 • Poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska
 • Poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek
 • Senator RP Aleksander Szwed
 • Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. Inż. Tadeusz Trziszka
 • Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski

 

Patronaty medialne:

 • miesięcznik Twój Doradca Rolniczy Rynek
 • Telewizja DAMI Wałbrzych
 • Radio Wrocław
 • Panorama Wałbrzyska
 • portal Naszemiasto.pl

 

Partnerzy merytoryczni:

 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. T. Kościuszki w Tomkowicach
 • Sady Dolne Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne
 • Zakład Produkcyjny Unipap Strzegom S.A.

 

Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR