Ograniczanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (CS)

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka to choroba wywoływana przez bakterię Clavibacter sepedonicus w skrócie (CS). Może dawać objawy podobne do tych, które występują w przypadku porażenia przez inne patogeny, takie jak zaraza ziemniaka czy więdnięcie grzybowe. Choroba ta jest uznawana za kwarantannową. Oznacza to, że w przypadku jej wykrycia podejmowane są działania administracyjne (zgodne z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1194 z dnia 11 lipca 2022 r.).
Bakterioza pierścieniowa ziemniaka, oprócz strat bezpośrednich w postaci obniżenia plonu w wyniku obumierania roślin, ma również konsekwencje pośrednie, czyli zakaz eksportu i utrudnienia w dystrybucji ziemniaków.

Plik do pobrania: Ograniczanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (CS) | pdf, 1.93 Mb | Pobierz