Ogólnopolski konkurs Producent Bydła Mięsnego Roku 2023

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie Producent Bydła Mięsnego Roku 2023. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada.

Najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2023 zostaną wybrani w trzech kategoriach: 

  • hodowca, 
  • producent opasów, 
  • producent odsadków. 

Celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. 

Konkurs jest organizowany we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa. 

Więcej  informacji: https://konkurspbmr.pl

Formularz zgłoszeniowy: https://konkurspbmr.pl/zgloszenia

Regulamin konkursu:  https://konkurspbmr.pl/regulamin