Konkurs - Innowacyjny Farmer 2023

Grupa PTWP oraz PTWP-Online, wydawca miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl oraz serwisu bezpluga.pl zaprasza do udziału w konkursie Innowacyjny Farmer 2023. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca.

Konkurs dla rolników ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Do Konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie RP. 

Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w Konkursie przez organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników oraz firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego.

Więcej informacji:
Innowacyjny Farmer 2023