Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w lutym 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w lutym 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,4%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły (o 31,2%).


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie