Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w grudniu 2022 r.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] w grudniu 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,5%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 43,9%).

 


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie