SPIS TREŚCI

Aktualności

 • Nawozy, emerytury, GMO
 • Słowo wstępne – Dyrektor DODR Marek Tarnacki
 • Spotkanie pracowników doradztwa z Dolnego Śląska i województwa opolskiego
 • Listopadowa narada doradców
 • Kłopoty z kolbami i wykopki na finiszu – sytuacja w rolnictwie
 • Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu
 • Nabór wniosków na tworzenie grup producenckich
 • Zarządzanie ryzykiem – kolejny nabór wniosków

Ekoschematy

 • Ekoschematy – Nowa WPR. Płatności w latach 2023-2027 – część 1
 • Dobrostan zwierząt
 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Projekty

 • eDWIN dostępny w całości – internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin
 • Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne w województwie dolnośląskim – podsumowanie I etapu operacji

Uprawa

 • Choroba kwarantannowa – ograniczanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (CS)
 • Dokument w każdym worku – ułatwienia przy wywozie polskich ziemniaków do innych państw członkowskich UE

Hodowla

 • Strączki w paszy – bydło mleczne – wykorzystanie roślin bobowatych w żywieniu, jako alternatywa dla PŚS
 • Pięć ras w chlewni – rodzime rasy świń
 • Na unijnym stole – produkcja i sprzedaż kaczego mięsa

Pszczelarstwo

 • Rodzina w spokoju – grudzień w pasiece
 • Aleje nie tylko lipowe – pomoc finansowa na nasadzenia drzew miododajnych

Woda w rolnictwie

 • Rolnik chroni wody – gospodarka wodna

Finanse

 • Policzone – ABC ewidencji przychodów i rozchodów
 • Wyniki dolnośląskich gospodarstw – FADN – wyniki uzyskane przez dolnośląskie gospodarstwa rolne według typów rolniczych, w latach 2019-2021
 • Jak dobrze mieć sąsiada – usługi rolnicze i usługi w ramach pomocy sąsiedzkiej

Zagadnienia prawne

 • Prawnik radzi – kupno, przewóz i przechowywanie paliwa w gospodarstwie rolnym

SIR

 • Lokalne partnerstwa ds. Wody

Agroturystyka

 • Benek i Niko w Alpakowym sadzie – zooterapia

Dom i ogród

 • Przeminęło z prądem – jak zmniejszyć rachunki za energię
 • Święta dla opornych – ozdoby choinkowe – zrób to sam
 • Zaproszenie na wigilijną ucztę

Szkoły rolnicze

 • ZSCKR w Bożkowie 
 • ZSCKR w Rudnej 
 • ZSCKR w Mokrzeszowie

Szkolenia 

 • Informacja o szkoleniach organizowanych przez DODR

A także

 • agronotowania, ogłoszenia drobne,
 • krzyżówka oraz horoskop