Wiosenne nawożenie winorośli

Winne makroelementy

WINOROŚL. Wiosenne nawożenie (NPK)

Jedną z najważniejszych czynności wykonywanych wiosną w winnicy jest nawożenie. Jeśli teren pod założenie winnicy został właściwie przygotowany, pierwsze nawożenie wykonuje się od 3-4 roku po posadzeniu. Wcześniej roślina korzysta z zasobności gleby, wytworzonej przy pielęgnacji terenu przed posadzeniem.

Nawożenie wiosenne kilka lat po posadzeniu powinno być wykonane w oparciu o analizy chemiczne gleby. Warto wykonać analizę osobno, na próbce spod każdej odmiany rosnącej w winnicy. Każdy ze szczepów winnej latorośli charakteryzuje się bowiem nieco odmiennymi wymaganiami pokarmowymi i pobiera różną ilość składników pokarmowych.

Z upływem lat te różnice prowadzą do istotnych zmian w zasobności gleby. Pomocniczym pomiarem może być analiza chemiczna liści, wykonana latem wcześniejszego roku oraz obserwacje wyglądu roślin z poprzedniego sezonu.

Nawożenie azotem

W porównaniu do innych roślin ogrodniczych wymagania winorośli co do azotu są niewielkie. Nie oznacza to jednak, że wolno zaniechać nawożenia tym makroskładnikiem. Dawki są niewielkie, a wyliczenia opieramy głównie na zasobności gleby w materię organiczną, bogatą w ten składnik.

Po doborze nawozu i obliczeniu jego dawki, warto wybrać sposób aplikacji nawozu. W dużych winnicach nawóz podaje się zwykle na całej powierzchni. Natomiast w niewielkich winnicach lepiej zaaplikować go bezpośrednio w obrębie systemu korzeniowego rośliny, czyli w międzyrzędzia. Najlepiej podawać azot w połowie wiosny, kiedy nie ma już ryzyka wiosennych przymrozków.

 

Nawożenie fosforem i potasem

Aplikacja tych pierwiastków jest oparta na zaleceniach przygotowanych na podstawie liczb granicznych. Wielkość dawki zależy też od rodzaju gleby i zawartości w niej części spławianych. Na tej podstawie określa się poziom zawartości danego składnika w glebie. Nie zaleca się dodatkowego nawożenia fosforem. Aplikacja 100 kg czystego składnika na hektar, przed sadzeniem, powinna w pełni zaspokoić potrzeby uprawy. Nawożenie potasem, przy niskiej zawartość tego pierwiastka, to 80-120 kg, przy średniej – 50-80 kg K2O na hektar.