Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

VI Dolnośląskie Forum Kobiet - PROW 2007-2013 pod hasłem „KOBIETA – LIDER motywuje i inspiruje lokalne społeczności”

Już po raz szósty, z myślą o kobietach z obszarów wiejskich Dolnego Śląska, odbyło się Dolnośląskie Forum Kobiet - tym razem pod hasłem „Kobieta - Lider motywuje i inspiruje lokalne społeczności”. Impreza miała miejsce 30 września 2010 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Tradycyjnie głównymi bohaterkami spotkania były kobiety aktywne społecznie i zawodowo oraz specjalistki do spraw wiejskiego gospodarstwa domowego. W imprezie wzięło udział 202 osoby. Tegoroczne Forum poświęcone było promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, a dokładniej wybranych działań w ramach Osi 3 (społecznej) i Osi 4 - LEADER. Dodatkowo uczestnicy Forum podczas wystąpień prelegentek zapoznali się z efektywnymi przykładami pracy liderów wiejskich. Przebieg spotkania umilały stoiska twórców ludowych i ich prac rękodzielniczych, m.in. takich jak koronki, wyroby z bibuły, chusty jedwabne, czy torebki filcowe. Zwolennicy apiterapi z pewnością przystanęli przy stoisku z miodami i innymi wyrobami pszczelarskimi. Ponadto uczestnicy mieli okazję zasmakować tradycyjnych produktów żywnościowych pochodzących z Dolnego Śląska. W tym celu zostały przygotowane przez wystawców stoły z wiejskimi przysmakami. Znalazły się na nich między innymi: wspaniałe wędliny, smaczna kaszanka, wyborowe kiełbasy, smakowite sery i domowe soki. W holu przy stoisku informacyjnym BGŻ we Wrocławiu, znajdowały się do dyspozycji uczestników materiały informacyjne w postaci ulotek oraz dodatkowo publikacje o różnorodnej tematyce opracowane przez pracowników Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki.
VI Dolnośląskie Forum Kobiet otworzyła Dyrektor DODR we Wrocławiu Urszula Solińska-Marek, serdecznie witając wszystkich zgromadzonych uczestników oraz zaproszonych gości: Bogusława Wijatyka – Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Kazimierza Huka – Dyrektora OR ARiMR we Wrocławiu, Jacka Kaszubę – Z-cę Dyrektora Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Jacka Sołtysa – Dyrektora ARR we Wrocławiu, Tadeusza Jakubowskiego – Dyrektora Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Józefa Pawlaka – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
 W dalszej części Forum zostały podsumowane dwa wojewódzkie konkursy: „Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej” w ramach krajowego konkursu „Kryształowej Koniczyny” oraz „Najciekawsza kronika Kół Gospodyń Wiejskich 2010”. Dolnośląskim Liderem 2010 nominowanym do eliminacji krajowych w konkursie ,,Kryształowa Koniczyna” została Pani Wanda Łużna ze wsi Pławna.
Natomiast I nagrodę w konkursie kronikarskim przyznano dla KGW Stanowice.
List gratulacyjny od Pani Wicewojewody Ilony Antoniszyn-Klik, skierowany do laureatów obu konkursów wojewódzkich, odczytała Pani Małgorzata Mikołajczyk z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie głos zabrały prelegentki, pracownice DPWGDiA w DODR we Wrocławiu, Panie Bernadeta Trokielewicz i Marta Gozdek omawiające wybrane działania PROW na lata 2007 – 2013, w ramach promocji programu oraz zaproszone animatorki życia społecznego na wsi, Pani Bożena Mulik - Prezes Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Izerskie”, dzięki któremu region jeleniogórski ożywa i korzysta z unijnych szans oraz Pani Wanda Łużna, z prezentacją tematu „Mieć pomysł na samą siebie, czyli na zmiany nigdy nie jest za późno”. Forum Kobiet zakończyło się krótkim wystąpieniem specjalistki wgd Pani Agnieszki Kowalczuk-Misek, która omówiła możliwości i formy współpracy DODR z LGD.

 

Opracowanie: Marta Gozdek

Zmodyfikowano: 09.07.2013