Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 15.07.2015 r.

Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 15.07.2015 r.

Warunki agrometeorologiczne
Temperatury dzienne w okresie od 15 czerwca do 15 lipca na terenie Dolnego Śląska oscylowały między 15 a 37oC, w nocy wahały się w granicach od 10 do 16oC. W rejonie Dzierżoniowa, od 16 czerwca do 14 lipca spadło około 97 mm deszczu. Największy opad był 28 czerwca i wyniósł 35 mm. W rejonie Jawora średnia opadów wyniosła 41 mm. Ubiegły miesiąc charakteryzował się małą ilością opadów deszczu. Lekkie opady wystąpiły na przełomie czerwca i lipca. Występują znaczne niedobory wilgoci w glebie. Na lżejszych glebach widać przedwczesne dojrzewanie roślin. Zboża jare słabo się krzewią, co może przełożyć się na niższe plonowanie.


Stan upraw
Zboża ozime w fazie dojrzałości woskowej, zboża jare w fazie mleczno-woskowej. Rozpoczął się zbiór jęczmienia ozimego na terenie województwa, jego zaawansowanie to 28,6%, najwyższe jest zaawansowanie prac w makroregionie wrocławskim i legnickim.
W wielu rejonach występują objawy wysuszenia gleby. Niektóre plantacje są porażone chorobami podsuszkowymi i grzybowymi powodującymi obumarcie liścia flagowego. Nasila się występowanie skrzypionek i mszycy zbożowej. Na części plantacji wystąpiło zachwaszczenie miotłą zbożową, chabrem bławatkiem, owsem głuchym i przytulią czepną.

Rzepak ozimy w fazie dojrzewania. Początek zbioru rzepaku. Wykonywane są zabiegi przyśpieszające i wyrównujące dojrzewanie rzepaku ozimego. Strąki w tym roku są duże, zdrowe, zapowiadają się dobre zbiory. Na słabszych glebach widać zasychanie roślin placami. Zaobserwowano uszkodzenia spowodowane przez pryszczarka kapustnika i chowacza podobnika. Plantacje prawidłowo chronione są wolne od chwastów. Zachwaszczenie lekkie głównie samosiewami zbóż, makami, chabrami i przytulią szczególnie plantacji niechronionych. Zauważalne objawy chorobowe suchej zgnilizny kapustnych i kiły kapusty

Okopowe
Większość plantacji buraków cukrowych w dobrej kondycji. Na części plantacji wegetacja jest opóźniona w związku z suszą. Buraki znajdują się w końcowej fazie zakrywania międzyrzędzi, wzrost korzeni. Na polach pojawiła się śmietka, chwościk buraka i mszyca buraczana. Trwa dolistne dokarmianie roślin mikroelementami.

Ziemniaki wczesne w trakcie zbiorów. Ziemniaki średnio-późnych odmian w fazie kwitnienia. Pojawiły się pierwsze oznaki porażenia ziemniaków przez zarazę ziemniaczaną. Występują ogniska stonki ziemniaczanej. Plantacje wolne od chwastów.

Rośliny sadownicze
Kończy się zbiór truskawek. Rozpoczął się zbiór wiśni, czereśni. Trwa zbiór porzeczek, agrestu, borówki i malin. Drzewa owocowe ‒ ziarnkowe znajdują się w trakcie narastania owoców.

Sytuacja na rynkach skupu
Punkty skupowe przygotowują obiekty do akcji skupowej zbóż i rzepaku z tegorocznych zbiorów. Ceny skupu zbóż nieznacznie wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 67,69 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 64,14 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 60,80 zł/dt (miesiąc temu było to 58,82 zł/dt), maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 78,00 zł.
Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 52,00-54,60 zł/dt. Cena kukurydzy na ziarno wynosi średnio 53,00 zł/dt.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na takim samym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,75 zł/kg), maksymalnie można otrzymać 8,50 zł/kg.
Ceny żywca wieprzowego jest nadal niska, średnio można uzyskać 4,00 zł/kg, maksymalnie płacono 4,60 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,10 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,01 zł/l, maksymalną ceną jest 2,70 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji
Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.
 
Średnie ceny nawozów wynoszą:
•    mocznik 46% N – 153,04 zł/dt,
•    polifoska 8 – 180,42 zł/dt,
•    saletra amonowa 34% – 138,01 zł/dt.


Sytuacja ekonomiczna gospodarstw
W ośmiu gminach na terenie województwa dolnośląskiego pracują już komisje ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradu i huraganu.

15 czerwca był ostatnim dniem składania wniosków obszarowych do Biur Powiatowych ARiMR. Według wstępnej informacji w 26 powiatowych biurach Agencji dolnośląscy rolnicy złożyli w pierwszym terminie 55 976 wniosków. To o około 0,3% mniej niż w poprzednim roku i prawie o 9% mniej aniżeli w rekordowym roku 2004. Najwięcej wniosków przyjęły Biura Powiatowe we Wrocławiu (6 668), Kłodzku (4 225), Trzebnicy (3 350), Oleśnicy (3 107) i Legnicy (2 872).

To, w którym biurze powiatowym dany rolnik składa wniosek ustala się albo ze względu na miejsce zamieszkania rolnika albo ze względu na siedzibę gospodarstwa. Z tego powodu nie ma zgodności pomiędzy liczbą gospodarstw rolnych, czy powierzchnią gruntów, a liczbą wniosków i zgłoszonych do dopłat gruntów w granicach administracyjnych powiatu czy województwa. Szczególnym biurem jest BP we Wrocławiu, gdzie wnioski składają mieszkańcy Wrocławia i powiatu wrocławskiego, a grunty zgłoszone do dopłat są położone nie tylko w całym województwie, ale i w całej Polsce.
Wnioski w kampanii 2015 były szczególnie trudne i dla rolników i dla doradców. Wprowadzono wiele zmian w przepisach. Najwięcej problemów przysporzyło rolnikom tzw. zazielenienie, czyli dywersyfikacja upraw obowiązkową dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 10 ha oraz z obszarami proekologicznymi (EFA), które obowiązkowo musiały wykazać gospodarstwa posiadające powyżej 15 ha gruntów ornych.
Tak jak w poprzednich latach, 200 doradców wypełniało lub pomagało rolnikom w wypełnianiu wniosków w siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa, w punktach konsultacyjnych w gminach i w siedzibie DODR we Wrocławiu. W tym roku doradcy, w ramach porozumienia zawartego między DODR we Wrocławiu a ARiMR, wypełniali wnioski obszarowe także podczas dyżurów w biurach powiatowych Agencji.

Około 25 tysięcy wniosków obszarowych (prawie 45% złożonych w 26 biurach powiatowych) wypełnili lub pomogli wypełnić doradcy DODR we Wrocławiu. Prawie 4 tysiące wniosków doradcy wypełnili podczas dyżurów w biurach powiatowych zorganizowanych w ramach porozumienia zawartego między DODR we Wrocławiu a ARiMR O/R we Wrocławiu. Najwięcej rolników (od 300 do 600) przyszło z wnioskami po pomoc do doradców dyżurujących w Biurach Powiatowych Agencji w Lubinie, Wołowie, Kłodzku, Legnicy i we Wrocławiu.


źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Regina Hołda, Teresa Czaja DODR we Wrocławiu

 

Zmodyfikowano: 17.07.2015