Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 14.12.2015

Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 14.12.2015 r.

Warunki agrometeorologiczne

W ciągu ostatniego miesiąca na terenie województwa dolnośląskiego utrzymywała się zmienna pogoda. Charakteryzowała się porannymi mgłami. Temperatury w dzień kształtowały się od 6 do nawet 15oC. W nocy pojawiły się przymrozki do -5oC, jednak większość temperatur nocnych mieściła się w granicach od -3 do 7oC. W rejonie Dzierżoniowa od 14 listopada zanotowano 46 mm opadów deszczu. Największe opady wystąpiły 19 listopada i wyniosły zaledwie 6,5 mm. Średnia miesięczna ilość opadów w rejonie jaworskim to poniżej średniej normy miesięcznej w rejonie ‒ 25 mm.

Stan upraw

Zboża i rzepak

Zasiewy ozimin zakończone. Zboża posiane w terminie agrotechnicznym są w dobrej kondycji w fazie krzewienia, jedynie pszenica w zależności od terminu siewu w znajduje różnych fazach rozwoju, od wschodów do początku krzewienia. Plantacje pszenicy ozimej w większości są w dobrym stanie, na części upraw wcześniej posianych zaobserwowano lokalne wystąpienie chorób grzybowych. Pojawiło się zachwaszczenie zwłaszcza miotłą zbożową i chwastami dwuliściennymi. Wykonywane są odpowiednie zabiegi chemiczne.

W zależności od terminu siewu stan plantacji rzepaku jest zróżnicowany. Większość plantacji rzepaku jest fazie formowania rozet. Zakończono zabiegi mające na celu przygotowanie roślin do przezimowania. Stopień zachwaszczenia mały do średniego.

Rośliny okopowe

Zakończono zbiory buraków cukrowych, znaczna część została już odebrana od rolników przez cukrownie, część wykopanych korzeni oczekuje w przygotowanych, okrytych włókniną pryzmach na transport do cukrowni. Plony buraków cukrowych szacujemy na 447,35 dt/ha (w 2014 było to 612 dt/ha).

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż w porównaniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie wzrosły. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 67,34 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 66,09 zł/dt) maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 70,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 64,84 zł/dt (w zeszłym miesiącu 62,07 zł/dt).

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi 57,75 zł/dt (w zeszłym miesiącu 55,11 zł/dt). Cena kukurydzy na ziarno wynosi średnio 54,25 zł/dt, wzrost o 7,2 zł za dt w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego w stosunku do miesiąca poprzedniego pozostały bez zmian. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,63 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,10 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal spadają, średnio można uzyskać 3,80 zł za kg, w ubiegłym miesiącu było to 4,11 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,04 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi spadła i wynosi 1,98 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin niezbędnych w okresie jesiennym. Ceny nawozów stabilne, nie zauważa się większych zmian w cenach nawozów w stosunku do miesiąca poprzedniego. Ceny nawozów stabilne, nie zauważa się większych zmian w cenach nawozów w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N –141, 21 zł/dt (cena bez zmian),
  • polifoski 8 – 184,26 zł/dt (spadek o 1,1% ),
  • saletry amonowej 34% – 126,64 zł/dt (spadek o 2,5%).

 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Więcej dla poszkodowanych przez suszę

Więcej pieniędzy dostaną rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu suszy. Plantatorzy czarnej porzeczki, którzy ponieśli starty z powodu niskich cen tych owoców oraz rolnicy, którzy z powodu suszy zebrali mniejsze plony otrzymują z ARiMR pomoc finansową. Nie 648 zł, a 688 zł do hektara otrzymają rolnicy, którzy z powodu suszy ponieśli starty w uprawach drzew i krzewów owocowych i byli ubezpieczeni od wystąpienia klęsk żywiołowych. Więcej pieniędzy otrzymają także rolnicy, którym susza zniszczyła inne uprawy. Dostaną oni 344 zł na hektar, a nie jak wyliczono wcześniej 324 zł/ha. Także rolnicy, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw dostaną większe wsparcie:

  • o 20 zł na hektar w przypadku strat w uprawie drzew i krzewów owocowych - kwota wsparcia wyniesie wówczas 344 zł /ha;
  • o 10 zł na hektar w przypadku zniszczenia innych upraw - wsparcie wyniesie 172 zł/ha

Tym rolnikom, którzy otrzymali już pomoc, ARiMR wypłaci do końca roku wyrównanie.

Płatności bezpośrednie

Tak jak co roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozpoczęła od 1 grudnia wypłatę płatności bezpośrednich. W pierwszej kolejności realizowane są płatności bezpośrednie dla rolników, którzy ubiegają się o przyznanie tylko i wyłącznie:

  • jednolitej płatności obszarowej (do 7 ha),
  • płatności redystrybucyjnej,
  • płatności na zazielenianie,
  • płatności do krów,
  • płatności do bydła płatność do kóz.

Jednocześnie rolnicy ci nie mogą podlegać dyscyplinie finansowej, czyli wysokość płatności nie może być większa niż równowartość kwoty 2 tys. euro, tj. 8 489,60 zł. Oprócz tego rolnicy nie mogą być wytypowani do kontroli na miejscu oraz nie mogą mieć pomniejszonych płatności np. z tytułu złożenia wniosku po terminie, złożenia zmian do wniosków, przedeklarowania powierzchni. Szacuje się, że ok. 30–35% rolników (ok. 450 tys. osób) spełnia powyższe warunki. Na razie od 1 do 10 grudnia ARiMR przekazała na konta bankowe 3 tys. rolników 4,86 mln zł.

W kolejnym etapie realizacji płatności obszarowych w lutym 2016 r., zostanie wdrożona funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiająca pełną kontrolę administracyjną i naliczanie pozostałych płatności. Wtedy będą naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla kolejnych 35–40% rolników, czyli ok. 500 tys. osób, którzy złożyli wnioski o ich przyznanie wiosną 2015 r.

Na początku kwietnia 2016 roku zostanie wdrożony ostatni element systemu informatycznego umożliwiający naliczanie i wypłatę płatności bezpośrednich rolnikom podlegającym kontroli na miejscu oraz tym, którzy są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych EFA.

Na zrealizowanie dopłat bezpośrednich za 2015 r., ARiMR ma czas, zgodnie z prawem unijnym, do 30 czerwca 2016 r. i z całą pewnością wywiąże się z tego zadania w tym terminie.

Od 16 października 2015 roku Agencja rozpoczęła realizację tegorocznych płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Na razie dopłaty ONW w wysokości 209,5 mln zł otrzymało 212 tys. rolników, a 140 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do ok. 22 tys. rolników.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu

 

Zmodyfikowano: 18.12.2015