Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Stan bazy produkcyjnej

Pobierz plikBaza produkcyjna sektora wieprzowiny w ii półroczu 2016 oraz i połowie 2017 roku zwiększyła się o 3,61% – za sprawą uwarunkowań rynkowych i w reakcji na nie. O zmianie niekorzystnej struktury stad nadal trudno mówić. Zróżnicowane reakcje regionów na sytuację – z wyraźną ucieczką zasobów z branży w łódzkim i podlaskim.(pdf - 40 kB)

Pobierz plikNieco mniejsza baza produkcyjna sektora brojlerów kurzych, 2016 - przy wielkich tendencjach wzrostowych w kujawsko-pomorskim, jak również w mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim, a mniejszych w lubuskim. Dolnośląska baza zmniejszyła się bardziej niż krajowa (pdf - 190 kB)

Pobierz plikWyraźne zwiększenie bazy produkcyjnej polskiego sektora mleka w i półroczu 2017 – z 2-3-krotnie wyższym wzrostem dostaw surowca dla przemysłu. Rośnie rola kilku regionów w powiększaniu produkcyjnych możliwości branży – głównie podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, ale w dużym stopniu także lubelskiego. (pdf - 41 kB)

Pobierz plikZnacznie rosnący stan bazy produkcyjnej polskiego sektora wołowiny – w ii półroczu 2016 i połowie roku 2017; w dużym stopniu związany z podlaskim, jak również z warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim. (pdf 48 kB)

Pobierz plikBaza produkcyjna polskiego sektora jajczarskiego, 2016 – na tle poprzedniego – nieco mniejsza. Różnice regionalne jednak duże – od znacznego wzrostu w 5 regionach, umiarkowanego spadku w 6 kolejnych – po duże zmniejszenie w 5 pozostałych. Dolnośląskie spada z trzeciej na szóstą pozycję w kraju (pdf - 187 kB)

Pobierz plikZnaczne zmniejszenie bazy produkcyjnej sektora mięsa indyczego, 2016 – w głównej mierze za sprawą lubelskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. Duże różnice w regionach – ze wzrostem baz w podlaskim i mazowieckim. Dolnośląskie spada na ósmą pozycję w kraju. (pdf 196 kB)
 

Zmodyfikowano: 21.09.2017