Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Rola planowanego wsparcia publicznego, 2017 w rozwoju gospodarstw mlecznych – w zakresie zakupu jałówek hodowlanych

W okresie wielkich szans polskiego sektora mleka na zwiększenie rozmiarów i dostaw surowca dla przemysłu (granica miliarda litrów w miesiącu przekroczona w maju 2017) – większego znaczenia nabiera także stymulowanie zakupów wartościowego materiału hodowlanego, których powiększenie może przyspieszyć tempo wzrostu całej branży; jednocześnie z korzyścią dla krajowej hodowli bydła mlecznego. Omawiane wsparcie publiczne na razie ma charakter działania planowanego – chociaż określonego projektem rozporządzenia.  Z tego względu rozwijające się gospodarstwa mleczarskie powinny temat znać i przemyśleć go – tak by być przygotowanymi do działania w momencie wejścia w życie stosownych regulacji prawnych.

OKOLICZNOŚCI SPRAWY

1. Brak wykorzystania 78,09% kwoty pomocy dla producentów żywca wołowego i wieprzowego w roku 2017; w pierwszym wypadku chodzi o gospodarstwa bazujące na stadach ras mięsnych.

2. Zamiar przeznaczenia niewykorzystanej kwoty (ponad 17,7 miliona zł) na potrzeby gospodarstw mleczarskich – jako refundacji (bardzo znacznej) części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych.

3. Znaczne zapotrzebowanie na materiał hodowlany polskich gospodarstw mleczarskich, już w roku 2016 – gdy warunki rynkowe (w I półroczu) zdecydowanie nie sprzyjały wzrostowi sektora mleka; szacunkowy rozmiar importu materiału hodowlanego do stad mlecznych, w roku 2016 (na tle 2015) – wzrósł ponad 4-krotnie.

4. Próby premiowania ograniczenia dostaw rynkowych surowca poniosły fiasko (jako mechanizm – tak iż już w I półroczu 2016 (niesprzyjające uwarunkowania w branży) średnie miesięczne dostawy były na poziomie 0,9-1mln ton surowca.

5. Ukierunkowanie planowanego wsparcia publicznego na gospodarstwa mleczarskie rozwijające się i powiązane z rynkiem – z jednoczesnym stymulowaniem rozwoju hodowli bydła mlecznego w kraju.

 

ROZMIAR WSPARCIA

Uzależniony jest od wieku zakupywanych jałówek i wynosi maksymalnie 3 tys. zł dla najstarszych zwierząt od półtora do 2 lat, a minimalnie 1 tys. zł – dla najmłodszych (3-6 miesięcy). W przedziale od pół roku do roku wsparcie wynosić ma 1,5 tys., a od roku do półtora – 2 tys. zł. Jak widać – są to kwoty pomocowe dość pokaźne – w pewien sposób porównywalne z wartością zwierząt; nawet jeśli w wielu wypadkach od niej odbiegające.

Na jaką ilość zakupionych jałówek wystarcza kwota wsparcia ww. (punkt 2 w części poprzedniej)? – Zestawia to tabela; gdzie założono wykorzystanie wsparcia do zakupu jednej kategorii wiekowej zwierząt.

 

Grupa wiekowa

3-6 miesięcy

6-12 miesięcy

12-18 miesięcy

18-24 miesięcy

Ilość jałówek, których zakup refundowano

17733

11822

8867

5911

 

Nawet zakładając wykorzystanie tylko wsparcia na zakup jałówek najstarszych w tabeli, a również:

a/ za odbiorców pomocy biorąc około 11 tys. stad populacji aktywnej o wielkości 20-50 krów,

b/ zakładając zakup refundowany 5 jałówek – w okresie obowiązywania wsparcia,

widać iż pomocą można byłoby objąć znaczne powiększenie aż dziesiątej części stad (o wielkości w punkcie a); czyli stad, które mają szanse wzrostu/rozwoju – a jednocześnie, których los pewnym nie jest.

 

WYBRANE WARUNKI

1. Pochodzenie jałówek ze stad objętych OWUB (i ww. ich wiek) – oczywiście wyposażonych w świadectwa pochodzenia – to rzecz pierwszoplanowa; gwarantująca wiedzę o stadzie, jego wartości hodowlanej.

2. Zobowiązanie do utrzymania 3-letniego (do 31 lipca 2020 roku) nabytych w 2017 roku jałówek – ma dać gwarancję ich należytego wykorzystania (wymiary produkcyjny i genetyczny) w rosnącym oraz rozwijającym się gospodarstwie mleczarskim. Ma być elementem rozwoju, ale też i stabilizacji polskiego sektora mleka.

3. Związki gospodarstwa korzystającego z refundacji z przemysłem; tu wystarczy potwierdzenie 5 tys. kg surowca – sprzedanego w ubiegłym roku (oświadczenie podmiotu skupującego).

Warunki opisane wyżej sprzyjają aktywizacji kupujących/sprzedających jałówki – w całym okresie obowiązywania tego mechanizmu wsparcia; a więc do końca lipca 2017 roku.

Dla porządku, raczej – warto zwrócić uwagę, iż wysokość pomocy nie może przekraczać wartości jałówki (faktura).

 

MOŻLIWE DODATKOWE EFEKTY

Ponieważ warunki na światowym rynku mleka i jego przetworów zdają się sprzyjać skutecznemu wykorzystaniu mechanizmu planowanego wsparcia – na miejscu byłoby zwrócenie uwagi na kilka dodatkowych efektów, które mogą towarzyszyć udanemu wdrożeniu mechanizmu:

a/ pozytywne i stabilizujące oddziaływanie na krajowy sektor wołowiny – zależny w decydującym stopniu od surowca ze stad PHF-HO,

b/ dostrzeżenie różnic w perspektywie skutecznego oddziaływania PROW 2014-2020 – pomiędzy sektorami mleczarskim, a wieprzowiny,

c/ zwiększenie przekonania o możliwym, skutecznym wykorzystaniu w genetycznym doskonaleniu stad zasobów krajowych – i to w stopniu możliwie największym (dochody branży na dziś, ale także niezależność w dłuższej perspektywie czasowej); zwłaszcza iż ocena bezpośrednia tworzy szanse przyspieszenia w ww. zakresie. 

 

 

 

Zmodyfikowano: 04.08.2017