Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Realizacja wsparcia publicznego, 2017 w rozwoju gospodarstw mlecznych w zakresie: zakup jałówek hodowlanych – w terminie od 10 do 31 lipca 2017 - pierwsze podsumowanie

Pomoc realizowano na mocy Zarządzenia Nr 115/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 roku, do którego załącznik określał warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Zwraca pewną uwagę krótki, 3-tygodniowy termin realizacji wsparcia – tak istotnego dla wzrostu rozmiarów polskiego sektora mleka, który w dotychczasowej części roku 2017 odnotowuje niezwykły wzrost dochodu bilansowego z rynków zagranicznych (poziom 60-70%-owy).

Wsparcie (przy uwzględnieniu dokumentacji hodowlanej) objąć miałoby 2196 zwierząt, a więc – w porównaniu ze stanem krów na koniec 2016 roku i w połowie 2017 – odpowiednio 0,103 i 0,1%; co nie jest na pewno zadawalające – ale nie jest też małe.

W strukturze wsparcia publicznego, 2017 zakupów jałówek hodowlanych zwracają uwagę elementy następujące:

a/ ograniczony rozmiar – do 148 stad mlecznych, a więc 9-10/region,

b/ znaczna koncentracja środków wsparcia – refundacje zakupów 14-15 jałówek/stado mleczne,

c/ skupienie na jałówkach starszych/bliskich włączenia do stada – 52,4% zwierząt,

d/ objęcie wsparciem zakupu również sporego odsetka młodszych jałówek – 25,6%, w strukturze w wieku 1 do półtora roku oraz 22% w wieku pół do jednego roku.

Zważywszy tempo wzrostu/rozwoju naszego sektora mleka, 2017 – należałoby oczekiwać kolejnych, podobnych form wsparcia zakupów jałówek hodowlanych w II półroczu 2017 i roku następnym.

OKOLICZNOŚCI SPRAWY ZWIĄZANE Z SEKTOREM WOŁOWINY

W dotychczasowym okresie roku 2017 obserwuje się istotne zmiany źródeł surowca dla krajowego sektora wołowiny – bazującego na gospodarstwach mleczarskich.

Ich rola może być mniej dostrzegalna – z racji skupienia na surowcu dla przemysłu mleczarskiego; tak osób bezpośrednio, jak i pośrednio zainteresowanych losami polskiego sektora mleka.

Marginalizacja sektora cielęciny – z około 12% spadku liczby ubojów cieląt, w ich strukturze – jest tylko tłem sprawy.

Mniej znaczącą okolicznością – choć związaną z sektorem wołowiny – jest minimalne zwiększenie ubojów jałówek w strukturze ubojów.

Zasadniczą zmianą roku 2017 (na tle ubiegłego) w strukturze ubojów – jest:

1/ obniżenie liczby krów o 10,52%,

2/ zwiększenie liczby opasów o 6,62%.

Zmodyfikowano: 05.10.2017