Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Informacja o podsumowaniu wyników OWUB 2014, w dolnośląskim – 12 marca 2015 roku, w Jaworze

Zwyczajem wieloletnim, także i w tym roku podsumowano całoroczny (2014) trud pracy hodowców bydła i producentów mleka (oraz żywca wołowego produkowanego w gospodarstwach mlecznych) – z uhonorowaniem pucharami i nagrodami czołówki regionalnej, w 6 kategoriach wielkościowych gospodarstw. Dodatkowo nagradzono za krowy o najwyższej wydajności laktacyjnej oraz życiowej. Uroczystemu podsumowaniu towarzyszyło seminarium – z prezentacją o tematyce behawioralnej – uzupełnioną o praktykę usług PFHBiPM, o szerokim dziś i coraz bardziej rosnącym zakresie.

 

PRZEBIEG SPOTKANIA

Część oficjalną tego spotkania poprzedził wykład na temat: Behawior krów kluczem do wysokiej wydajności – prowadzony przez Zbigniewa Pustułę z firmy Blattin. Następnie Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka dokonała podsumowania OWUB w roku 2014; po czym nagrodziła hodowców z najlepszymi wynikami w ocenie. Uzupełnieniem spotkania była informacja o usługach dostępnych w PFHBiPM.

NAGRODZENI ZA WYNIKI W ROKU 2014

W kolejności od pierwszego do trzeciego miejsca – za wyniki w zakresie wydajności mlecznej – wyróżniono odpowiednio, w grupach wielkościowych gospodarstw mlecznych:

a/ najmniejszych (do 20 krów) – Szymona Kozłowskiego z Dziupliny, Romana Panka z Wziąchowa Wielkiego i Teresy Hantke z Przywsie (awans z pozycji 12-tej),

b/ małych (20,1-50 krów) – Piotra Stachowskiego z Poradowa (powiększenie stada – wcześniej na pozycji 3 w grupie wielkościowej najmniejszych), Henryka Dudy z Bukówki (awans z pozycji 12-tej) oraz Sławomira Ofrinowskiego z Ruszowic (awans z pozycji 4-tej),

c/ średnich (50,1-150 krów) – OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., obora w Dzbanowie (awans z pozycji 2-iej), Grzegorza Pernaka z Orska (awans z pozycji 3-ciej) i OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., obora w Kamieńcu Ząbkowickim,

d/ dużych (150,1-300 krów) – RSP Przyszłość z Wieśniacy (pierwsze miejsce z regionie z 12241kg mleka), OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., obora w Starczowie i Lucynę Gralę z Henrykowa,

e/ bardzo dużych (300,1-500 krów) – AGRO-TAK Zagrodno Sp.j., obora Modlikowice, CZERNINA Sp. z o.o. z Ligoty (awans z pozycji 3-ciej) oraz AGRO-POLEN Sp. z o.o. z Chociwela (awans z pozycji 4-tej)

f/ największych (powyżej 500 krów) – GR CEBER S.C. z Kotli, Mariusza Tatysa z Gołocina i Nad Baryczą Sp. z o.o. z Kamienia Górowskiego.

Wszystkie te gospodarstwa uzyskały wydajności mleczne w zakresie od 8,5 do 12,3 tys. kg.

 

CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW NAGRODZONYCH OBÓR

18 najlepszych obór – na tle całej dolnośląskiej populacji aktywnej – scharakteryzować można jako:

  • uzyskujące wydajności o 2,1-2,2 tys. kg i więcej mleka wyższe,
  • skoncentrowane w produkcji około 3-krotnie bardziej,
  • utrzymujące lepsze parametry rynkowe surowca – za sprawą stosunku tłuszcz/białko (niższego o blisko 0,03 jednostki), którego wysokość wskazywać może pośrednio na wykorzystywanie wpływu żywienia na te parametry – umiejętne i nie nadużywające tegoż wpływu,
  • utrzymującą parametry rozrodu stada na poziomie (najmniej) średnioregionalnym – pomimo tak znacznych różnic wydajności.

Te wyniki są szczególnie budujące ponieważ dotyczą regionu – od roku 2014 – z najlepszą w kraju populacją aktywną. W jej obrębie są więc liderzy – jakby dodatkowo podkreślający kierunek zmian polskiego sektora mleka w połowie bieżącego 10-lecia: dużo surowca, przy cechach preferowanych przez przemysł, produkowanego w sposób skoncentrowany, z możliwie ograniczonym wpływem na zdrowie krów.

 

Zmodyfikowano: 31.03.2016