Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Bieżący stan rynku uprawnień do produkcji mleka w ostatnim sezonie transferowym (01.09.2014)

Ogromny ruch od początku sezonu, o zróżnicowaniu regionalnym odpowiadającym znaczeniu województw w polskim sektorze mleka.
Dość umiarkowane ceny uprawnień – zważywszy sytuację na rynku mleka, w powiązaniu z niedostatkiem podaży KI.

 

Po zaledwie 1/3 ostatniego sezonu kwotowego sytuacja w zakresie dostaw surowca jednoznacznie wskazuje na wysokie przekroczenie mlecznego limitu dla Polski – w wysokości na poziomie sezonu minionego, a więc 10mln 56tys. ton. Wobec wzrostu i rozwoju polskiego sektora mleka w minionych kilku latach, ze zwracającym uwagę okresem od połowy roku 2013 – taki rozwój sytuacji był przez nasz Ośrodek przewidywany (i sygnalizowany w licznych informacjach) – nawet jeszcze w sezonie 2012/13, zakończonym minimalnymi sureplevy – z tytułu przekroczeń limitów. Wobec dotkliwszych obciążeń z tytułu przekroczeń limitów w sezonie 2013/14 – w sytuacji utrzymania tendencji wzrostu i rozwoju polskiego sektora mleka, w ostatnim sezonie kwotowym (co jest oczywistością szczególnie z uwagi na wpływ rynku światowego) – wiadomo iż przekroczenia limitów mogą być duże i muszą być przyjęte z uwagi na długofalowe interesy gospodarcze 9-tego na liście VITS/UNCTAD sektora polskiej gospodarki.

Producenci widząc niedobór uprawnień dla rynkowej produkcji surowca – powinni racjonalnie ograniczyć problem niedoboru KI w ostatnim sezonie kwotowym; problem, który wystąpić musi, a  którego bać się nie należy (bo o to przecież chodzi potencjalnym konkurentom Polski na światowym rynku mleka i jego przetworów). Obserwując (i to bacznie) rozwój sytuacji w okresie transferowym 2014/15 – należy w odpowiednim momencie i na możliwie korzystnych warunkach uzupełnić stan uprawnień danego gospodarstwa mleczarskiego; pamiętając w każdym momencie, że na rynku KI obowiązują te same prawa jak na każdym innym.

SYTUACJA PO PIERWSZYM MIESIĄCU SEZONU TRANSFEROWEGO 2014/15

Jest stosunkowo klarowna od początku sezonu transferowego – zgodnie z przewidywaniami sezonu kwotowego 2013/14: niska podaż uprawnień, przy umiarkowanie wysokiej ich cenie. Na podstawie dotychczas zawartych (w dużej już ilości) transakcji w obrocie giełdowym – wartość uprawnień w pierwszym miesiącu można określić jako 26gr/kg, przy stosunkowo zbieżnych (lub umiarkowanie odległych) oczekiwaniach sprzedających i kupujących, w sporej części określonych. Różnice cen w sierpniu między regionami w zasadzie nie przekraczały 5gr – z 28gr w wielkopolskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, a najniższą ceną w regionach południowo-wschodnich.

Jak na początek sezonu transferowego sytuację charakteryzuje duża ilość ofert na rynku (liczona w setkach) i dosyć szybkie tempo ich znikania/realizacji. Rynek KI zdecydowanie zdominowali oferenci z 3 regionów o podstawowym znaczeniu sektora mleka – ze szczególną rolą producentów podlaskich. Jeśli chodzi o regiony o dużym znaczeniu sektora – są one co prawda mniej, ale także aktywne – w szczególności łódzki, nawet bardziej niż kujawsko-pomorski. Regiony o mniejszym znaczeniu sektora mleka cechuje rynek uprawnień – jak dotąd – mniej aktywny.

Dla obrazu rynku po pierwszym miesiącu ostatniego okresu transferowego charakterystyczna jest blisko 8-krotna przewaga ofert kupna. Ta sytuacja daje do myślenia – nawet jeżeli do 28 lutego pozostaje teoretycznie bardzo dużo czasu.

Czy rzeczywiście dużo – zważywszy rekord majowy, od czasu integracji, w dostawach surowca dla przemysłu; a następnie wynik lipca – blisko rekordowi sprzed dwóch miesięcy?

 

Termin następnej informacji o stanie rynku KI w ostatnim okresie transferowym: 3 października 2014

 

Zmodyfikowano: 31.10.2014