Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Informacja o podsumowaniu wyników OWUB 2014, w dolnośląskim – 9 marca 2016 roku, w Jaworze

Zwyczajem wieloletnim, także i w tym roku podsumowano całoroczny (2015) trud pracy hodowców bydła i producentów mleka (oraz żywca wołowego produkowanego w gospodarstwach mlecznych) – z uhonorowaniem pucharami i nagrodami czołówki regionalnej, w 6 kategoriach wielkościowych gospodarstw. Dodatkowo nagradzono za krowy o najwyższej wydajności laktacyjnej oraz życiowej. Uroczystemu podsumowaniu towarzyszyło seminarium – z prezentacją o tematyce żywieniowej – o bardzo szerokim zakresie.

 

NAGRODZENI ZA WYNIKI W ROKU 2015

W kolejności od pierwszego do trzeciego miejsca – za wyniki w zakresie wydajności mlecznej – wyróżniono odpowiednio, w grupach wielkościowych gospodarstw mlecznych;

a/ najmniejszych (do 20 krów):

 • Romana Panka z Wziąchowa Wielkiego (awans z pozycji 2-giej),
 • Szymona Kozłowskiego z Dziupliny,
 • Henryka Owsianika z Grabownicy (awans z pozycji 7-mej);

b/ małych (20,1-50 krów):

 • Piotra Stachowskiego z Poradowa,
 • Sławomira Otfinowskiego z Ruszowic (awans z pozycji 3-ciej),
 • Tomasza Siołę z Karszowa (awans z pozycji 4-tej);

c/ średnich (50,1-150 krów):

 • OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., obora w Kamieńcu Ząbkowickim (awans z pozycji 3-ciej)
 • Grzegorza Pernaka z Orska,
 • Zdzisława Nicponia z Ługów (awans z pozycji 5-tej);

d/ dużych (150,1-300 krów):

 • OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., obora w Starczowie (awans z pozycji 2-giej),
 • RSP Przyszłość z Wieśnicy,
 • GR CEBER S.C. z Kotli;

e/ bardzo dużych (300,1-500 krów):

 • AGRO-TAK Zagrodno Sp.j., obora Modlikowice
 • CZERNINA Sp. z o.o. z Ligoty,
 • Gero Dairy Sp. z o.o. z Borzęcina (awans z pozycji 6-tej);

f/ największych (powyżej 500 krów):

 • Nad Baryczą Sp. z o.o. z Kamienia Górowskiego (awans z pozycji 3-ciej),
 • Mariusza Tatysa z Gołocina.

 

Wszystkie te gospodarstwa uzyskały wydajności mleczne w zakresie od 8,8 do 13,2 tys. kg, a więc od 0,2 do 4,5 tys. kg ponad średnią w regionie. Dodatkowo zwraca uwagę szybciej dokonujący się w nich postęp produkcyjności obór.

Zmodyfikowano: 23.03.2016