Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Koszty eksploatacji nowoczesnych kombajnów zbożowych

 

Koszty produkcji zbóż w dużym stopniu determinowane są kosztami mechanizacji gospodarstwa, których jednym ze składników są koszty eksploatacji kombajnów zbożowych wykorzystywanych do zbioru ziarna.
Na poziom tych kosztów duży wpływ ma sam rolnik, on to bowiem podejmuje decyzje o zakupie i użytkowaniu maszyn. Dlatego jego decyzja o zakupie maszyn powinna uwzględniać miedzy innymi analizę kosztów eksploatacji sprzętu. W celu obliczenia kosztów eksploatacji kombajnów zbożowych należy uwzględnić wszystkie koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem maszyny. Wśród kosztów eksploatacji wyróżnić możemy koszty stałe, inaczej określane kosztami utrzymania:

  • amortyzacja,
  • koszt przechowywania,
  • koszt ubezpieczenia,
  • koszt konserwacji.

Koszty te ponoszone są przez użytkownika kombajnu zbożowego niezależnie od stopnia wykorzystania maszyny w ciągu okresu eksploatacji. Oraz koszty zmienne, tzw. koszty użytkowania maszyny, których elementami są:

  • koszt napraw,
  • koszt paliwa i smarów,
  • koszt wynagrodzenia operatora kombajnu lub koszt pracy własnej rolnika.

Poziom kosztów zmiennych uzależniony jest od tego w jakim stopniu kombajn zbożowy jest wykorzystywany w ciągu roku.
Kalkulację kosztów eksploatacji kombajnów zbożowych przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane od rolników podczas bezpośredniego wywiadu w gospodarstwie. Analizie poddano koszty utrzymania oraz użytkowania 13 nowoczesnych kombajnów zbożowych, marki: John Deere, Claas, New Holland i Deutz-Fahr.
Średni wiek analizowanych maszyn wynosił 6 lat, przy rozpiętości od 1 roku do 13 lat, a średni pozostały deklarowany przez rolnika okres użytkowania 10 lat.
Uwzględniając dotychczasowe lata użytkowania, kombajny zbożowe zakwalifikowane zostały do jednej z 3 grup: pierwsza – do 5 lat, druga – od 6 do 10 lat, i trzecia – powyżej 10 lat.

Przykład obliczania kosztów eksploatacji kombajnów zbożowych reprezentujących poszczególne przedziały wiekowe maszyn przedstawiono w tabeli 1.

Pobierz plikPobierz tabelę (pdf - 68 kB)

Analizując dane wyjściowe kombajnów zbożowych z poszczególnych przedziałów wiekowych można zauważyć, że maszyny zakupione więcej niż 10 lat temu będą użytkowane blisko dwukrotnie dłużej niż kombajny zakupione w ciągu ostatnich 5 lat, przy porównywalnym wykorzystaniu w całym okresie trwania. Całkowity okres użytkowania wynosi 12, 18 i 21 lat odpowiednio dla maszyn z przedziałów wiekowych, tj. do 5 lat, od 6 do 10 lat i powyżej 10 lat.
Wykorzystanie roczne kombajnów zbożowych wynosi dla maszyn w grupie kombajnów do 10 lat około 250 godzin. Dla maszyn najstarszych około 125 godzin. Oznacza to, że maszyny w wieku do 10 lat są dwukrotnie bardziej intensywnie eksploatowane niż kombajny najstarsze. Koszty eksploatacji kombajnów zbożowych, podobnie jak i innych maszyn, uzależnione są od stopnia wykorzystania w ciągu roku oraz w całym okresie eksploatacji. Jednostkowe koszty eksploatacji rosną wraz ze zmniejszeniem rocznego wykorzystania kombajnu. Oznacza to, że im mniejszy areał upraw tym wyższy koszt jednostkowy zbioru, tzn. wyższy koszt hektara bądź godziny wykonanej pracy.

OtwórzwięcejZmodyfikowano: 05.07.2013