Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Jak krople wpływają na ochronę roślin

Uzyskanie wysokiej skuteczności opryskiwania przy niskim zużyciu cieczy roboczej wymaga doboru odpowiedniej wielkości kropli i dawki, które są znacznie zróżnicowane zależnie od rodzaju zwalczanego agrofaga (chwast, szkodnik, choroba) oraz warunków wykonywania zabiegu.
Nieodzownym warunkiem praktycznego spożytkowania wiedzy o właściwościach kropli i wielkości dawki opryskiwania jest umiejętność doboru rozpylaczy, ciśnienia ciecz roboczej i prędkości jazdy opryskiwacza.
W bezpośrednim kontakcie z rolnikami wynika jednak, że umiejętność tym zakresie nie są powszechne. Dominuje ustawienie na wyczucie i lokalne przyzwyczajenie, które zupełnie nie są przystosowane do nowoczesnych konstrukcji opryskiwacze, np. belki z pomocniczym strumieniem powietrza.
Do wymiernych efektów opryskiwacza pomocniczym strumieniem powietrza należą , obniżenie zużycia środków ochrony roślin o około 30%, wzrost wydajności pracy dzięki zwiększeniu prędkości jazdy do 10-12 km/h przy obniżonej dawce cieczy roboczej do około 50-100 l/ha. Ponadto opryskiwanie można wykonywać przy większej prędkości wiatru - do 8 m/s, co zwiększa niezależność operatora od warunków atmosferycznych.
Rozwiązaniem znacznie tańszym od opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza, umożliwiającym istotne choć skromniejsze korzyści, jest zastosowanie rozpylaczy eżektorowych lub niskoznoszeniowych. Nowoczesne opryskiwacze i nowej generacji rozpylacze są głównie w eksploatowane w dużych gospodarstwach bądź w firmach usługowych i tam widać zalety , które dają wymierne korzyści.
Niezależnie od tego czy opryskiwanie jest dokonywane opryskiwaczami tradycyjnymi czy nowoczesnymi, pełne wykorzystanie ich technicznych możliwości wymaga precyzyjnej obsługi. Niezbędne do tego są tablice umożliwiające właściwy dobór rozpylaczy i parametrów ich pracy stosowanie do zwalczanego agrofaga. Jednak w praktyce rolniczej powszechnie jest brak takich tabel.
Rozpylacze stosowane w opryskiwaczach polowych można podzielić na urządzenia wytwarzające krople drobne, średnie, duże i bardzo duże .
O ich wielkości, niezależnie od rodzaju i wymiarów rozpylacza, decyduje również ciśnienie robocze - im jest ono większe, a sam rozpylacz mniejszy, tym wytwarzane krople są mniejsze. Krople drobne umożliwiają duże pokrycie opryskiwanej powierzchni, krople grube są odporne na znoszenie przez wiatr. Stąd tez największe zastosowanie w opryskach polowych maja krople o średniej wielkości . Są to krople bardzo małe aczkolwiek zapewniają maksymalne pokrycie powierzchni, ale są podatne na znoszenie. Wybór rozpylacza do zabiegu jest najczęściej dokonywany właśnie na podstawie wymaganej wielkości kropli.
W tabeli 1 podano dobór rodzaju rozpylaczy oraz rozmiar ich otworów wylotowych przy określonym ciśnieniu cieczy roboczej, do wytworzenia różnej wielkości kropli.
tabela 1. Wielkości kropli wytwarzane przez różne rodzaje i wielkości rozpylaczy szczelinowych w zakresie ciśnień cieczy roboczej 3-4 barów 

Wielkość kropl Rodzaj rozpylacza Wielkość otworu
wylotowego rozpylaczy
Drobne standardowe 02
Średnie standardowe
niskoznoszeniowe
03, 04, 05
02
Grube standardowe
niskoznoszeniowe
06, 08
03, 04, 05, 06, 08
Bardzo grube standardowe

02, 03, 04, 05, 06, 08

 

wiecej

Zmodyfikowano: 22.06.2015