Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Umowa Bałtycka - Baltic Deal

Wspólne wysiłki państw nadbałtyckich na rzecz redukcji strat składników pokarmowych

W roku 2011 rozpoczęła się realizacja wspólnego projektu Umowa Bałtycka „Baltic Deal”.  Projekt ten realizowany jest przez siedem państw nadbałtyckich: Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Polskę oraz Szwecję. Ponadto skupia ponad 30 stowarzyszonych partnerów we wszystkich 9 krajach wokół Morza Bałtyckiego, w tym w Rosji i Niemczech. Partnerzy ci to stowarzyszenia rolników, ośrodki doradcze, ministerstwa oraz inne rolnicze instytucje i organizacje.

 

Programem zarządza Federacja Rolników Szwedzkich, a wykonawcą ze strony polskiej jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Projekt finansowany jest przez Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 oraz przez NEFCO/NIB, Baltic Sea Action Plan Fundusz Powierniczy. Całkowity budżet wynosi 4 miliony euro, a realizacja przewidziana jest do roku 2013. 

Celem projektu są działania na rzecz poprawy środowiska Morza Bałtyckiego m.in. poprzez ograniczanie strat składników nawozowych w gospodarstwach rolnych bez szkody dla produkcji i konkurencyjności tych gospodarstw. Szczególny nacisk położony jest na wspólne działania rolników i służb doradczych na rzecz propagowania zrównoważonych praktyk rolno-środowiskowych, które pozwolą w konsekwencji na ograniczenie skażenia wód Bałtyku. W ramach projektu stworzona została sieć ok.100 gospodarstw demonstracyjnych  w obrębie zlewni Morza Bałtyckiego. Na terenie Polski jest ich 46. W województwie dolnośląskim wytypowano 3 gospodarstwa i są to:

1. Gospodarstwo Pana Mariana Raka, Samowtór, gmina Kąty Wrocławskie, powiat Wrocław

2. Gospodarstwo Pani Teresy Hantke,  Przywsie, gmina Żmigród, powiat Trzebnica

3. Gospodarstwo Pana Leszka Czerwieńca,  Przywsie, gmina Żmigród, powiat Trzebnica

Zmodyfikowano: 11.07.2013