Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zaproszenie do udziału w „Dolnośląskich warsztatach serowarskich”


Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do udziału w „Dolnośląskich warsztatach serowarskich”. Celem warsztatów jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska w zakresie serowarstwa poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze lokalnego przetwórstwa, zachęcanie do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości. 

Rozwój lokalnego przetwórstwa jest szczególnie ważny na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz o rozdrobnionej strukturze rolnej, gdzie przychody z działalności rolniczej nie są w stanie zapewnić odpowiedniej jakości życia. Właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne, pokazanie możliwości wykorzystania potencjału własnego gospodarstwa i regionu zachęci rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane tematyką do podejmowania pozarolniczej działalności w zakresie małego przetwórstwa wykorzystującego lokalne surowce i umożliwi im pozyskanie dodatkowego dochodu. Odchodzenie od monofunkcyjności wsi, wspieranie wielokierunkowego podejścia, dywersyfikowanie źródeł dochodu wpływa na rozwój przedsiębiorczości i podniesienie jakość życia na obszarach wiejskich oraz przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Warsztaty organizowane są w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: izabela.michniewicz@dodr.pl
Informacji udziela Izabela Michniewicz: tel. 71/ 339 80 21 wew. 150

Karta zgłoszenia: pobierz (128kB)

 

 

Zmodyfikowano: 20.06.2018