Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wyjazd studyjny do Kotliny Jeleniogórskiej

Tworzenie i rozwój Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
wyjazd studyjny do Kotliny Jeleniogórskiej

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza w dniach 21-22 września 2017 r. do udziału w wyjeździe studyjnym „Tworzenie i rozwój Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” do Kotliny Jeleniogórskiej.

Głównym celem operacji będzie aktywizacja mieszkańców wsi i nawiązanie współpracy przy tworzeniu grup operacyjnych podejmujących inicjatywy w zakresie obszarów wiejskich oraz ułatwienie funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w wyjeździe zapraszamy rolników, podmioty doradcze, przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego oraz inne podmioty zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wspierających tworzenie i organizację grup operacyjnych oraz potencjalnych partnerów SIR.

Wyjazd jest organizowany w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Osoba do kontaktu: Izabela Michniewicz, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich.
email:  izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71 339 80 21 wew. 152.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Izabela Michniewicz DODR

Zmodyfikowano: 09.08.2017