Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Szkolenie - Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji ziemniaka

 

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje w dniach 14–15 listopada 2016 roku szkolenie połączone z warsztatami w Grupie Producentów Rolnych na temat „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji ziemniaka”.

Celem szkolenia jest tworzenie grup operacyjnych na rzecz innowacji w celu osiągnięcia profesjonalizmu w uprawie, przechowalnictwie i sprzedaży ziemniaka oraz podniesienie jakości uzyskiwanych zbiorów, a w efekcie podniesienie rentowności w produkcji ziemniaka.

Szkolenie organizowane jest w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Szkolenie adresowane jest do:

  • rolników – producentów ziemniaka oraz grup producentów stosujących różne systemy gospodarowania lub różne kierunki produkcji ziemniaka,
  • przedsiębiorców działających na rzecz innowacji,
  • przedstawicieli firm hodowlano nasiennych ziemniaka,
  • handlowców ziemniaka dysponujących obiektami przechowalniczymi i liniami do konfekcjonowania towaru rynkowego,
  • doradców rolniczych, 
  • służby działające na rzecz producentów rolnych.

Szkolenie realizowane będzie w 2-dniowym cyklu. Pierwszy dzień poświęcony będzie zagadnieniom merytorycznym, drugi dzień zagadnieniom praktycznym, warsztaty w Grupie Producentów Rolnych. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie dobierać odmiany do warunków klimatyczno-glebowych w różnych systemach gospodarowania w tym ekologia, IP, inne systemy z wykorzystaniem zmiennych technologii produkcji (ziemniak jadalny, do przetwórstwa, inne kierunki) ze szczególnym uwzględnieniem techniki i technologii nawadniania. Na zajęciach praktycznych zdobędą wiedzę odnośnie nowoczesnego przechowalnictwa i obróbki ziemniaków, a także sposobu przygotowania ziemniaków do dalszej dystrybucji w tym konfekcjonowanie.

Organizatorzy szkolenia zapewniają: wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe oraz dojazd na warsztaty. Dojazd na szkolenie uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Szkolenie oraz nocleg: Hotel Sarah, ul. Wspólna 1, Kuklice, 55-040 Kobierzyce

Warsztaty przeprowadzone zostaną w Grupie Producentów Ziemniaków „KARTOFELEK" sp. z o.o., Chrzanów 18A, 55-040 Kobierzyce

Zgłoszenie udziału w konferencji proszę przesyłać do 14.10.2016 r. na adres mailowy: monika.miniewska@dodr.pl bądź listownie na adres Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dopiskiem szkolenie SIR_innowacyjność w produkcji ziemniaka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu będzie decydować termin nadsyłania zgłoszeń.

Do pobrania:

Osoby do kontaktu:
Monika Miniewska, tel 71 339 80 21 wew. 182, monika.miniewska@dodr.pl

Stanisław Leń, tel 71 339 80 21 wew. 216, stanislaw.len@dodr.pl

Zmodyfikowano: 07.10.2016