Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Szkolenie dla rolników w ramach SIR - Przez innowacyjność do poprawy życia biologicznego gleby

Formy realizacji operacji: Przez innowacyjność do poprawy życia biologicznego gleby to dwudniowe szkolenie połączone z zajęciami terenowymi, zaplanowane na 28 i 29 września. Pierwszy dzień zostanie poświęcony zagadnieniom merytorycznym. Podczas zajęć duży nacisk zostanie położony na takie tematy, jak uprawa konserwująca, wpływ nawożenia na zawartość materii organicznej w glebach, możliwościach kształtowania właściwości mikrobiologicznych gleby oraz  wapnowanie gleby. Drugi dzień to zajęcia terenowe, które odbędą  się  w gospodarstwie specjalizującym się w uprawie konserwującej - uproszczenia oraz z warsztatami polowymi - odkrywka profilu glebowego.

Projekt jest adresowany do:

•    rolników, producentów rolnych;
•    doradców rolniczych,
•    służby działające na rzecz rolnictwa,
•    pracowników jednostek naukowych i badawczych działających na rzecz rolnictwa.

Cel: Projekt ma na celu przedstawienie dobrych praktyk rolniczych i ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w zakresie prawidłowego dbania o strukturę gleby, zgodną z dobrą praktyka rolniczą,  z uwzględnieniem aspektu uprawy gleby w warunkach uproszczeń oraz prawidłowego płodozmianu i dbania o środowisko i klimat. Planowany zakres tematyczny pozwoli uczestnikom szkolenia poznać innowacyjne metody prowadzenia produkcji rolnej zgodny z wymaganiami agrotechnicznymi w warunkach Dolnego Śląska.

Termin realizacji: 28-29 września 2017 r.

Miejsce realizacji: powiat świdnicki

Organizatorzy szkolenia zapewniają: wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe.
Dojazd na szkolenie uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu proszę przesyłać do 17.09.2017 r. na adres mailowy: stanislaw.len@dodr.pl,  bądź listownie na adres Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu z dopiskiem szkolenie SIR_gleba.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (30 uczestników), o udziale w szkoleniu będzie decydować termin nadsyłania zgłoszeń.

Osoba koordynująca działanie:
Stanisław Leń, tel. 607 404 245 lub 71 339 80 21 wew. 180,
email: stanislaw.len@dodr.pl

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz:

 

Stanisław Leń D

Zmodyfikowano: 19.09.2017