Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

SIR - Rusza Portal Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 Rusza Portal Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Zgodnie z unijnymi przepisami, Portal, który ruszy 18 marca ma służyć realizacji zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców usług, towarów i robót.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców i beneficjentów pomocy przyznawanej w ramach PROW na lata 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowanych:

  • Wnioskodawców i beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tysięcy zł netto,
  • Wnioskodawców i beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tysięcy złotych netto i zamówień o wartości poniżej 30 tysięcy euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych, na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.


Więcej informacji (PDF - 361 kB)

 

źródło: ARiMR
 

Zmodyfikowano: 07.02.2017