Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

SIR - Wiejskie usługi opiekuńcze - innowacyjna forma przedsiębiorczości

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławia w październiku realizuje projekt pt. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”. Jego celem jest propagowanie idei rozwijania wiejskich usług opiekuńczych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, w tym gospodarstw opiekuńczych.

Cele

Realizowana operacja wskaże wszystkim jej odbiorcom, iż rozwijanie wiejskich usług opiekuńczych z jednej strony może efektywnie wykorzystać zasoby gospodarstwa wiejskiego lub rolnego, by uzyskać przez jej członków większych dochodów, z drugiej zaś strony – ograniczającą inne negatywne zjawiska – starzenie się społeczeństwa i niewystarczająca liczba placówek opiekuńczych dla różnych grup społecznych potrzebujących wsparcia w formie zapewnienia opieki.

Cel realizowanej operacji zostanie osiągnięty poprzez organizację seminarium dla 60 osób oraz dwu-dniowych warsztatów dla 30 osób. Operacja będzie również sprzyjać budowaniu sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich, doradcami rolniczymi i przedstawicielami innych instytucji lub stowarzyszeń mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich w województwie dolnośląskim.

Seminarium odbędzie się 25 października w Świdnicy

Na seminarium, które odbędzie się 25 października w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradców w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 25/27 w sali B, wszystkim uczestnikom zostaną wskazane wiejskie usługi opiekuńcze, w tym gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny sposobu na rozwój obszarów wiejskich, bazujący na zasobach gospodarstwa wiejskiego lub rolnego.

Seminarium będzie stanowiło teoretyczny wstęp na temat rozwoju usług opiekuńczych na obszarach wiejskich. Prelegenci przedstawią podczas niego doświadczenia zagraniczne funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych oraz wszelkie aspekty organizacyjno-prawne w zakresie rozwijania tego rodzaju usług.

Warsztaty zielarskie 26-27 października

W kolejnych dniach – 26-27 października odbędą się wyjazdowe warsztaty dotyczące przygotowania zajęć o charakterze terapeutycznym w ofercie wiejskich usług opiekuńczych. Tematem przewodnim zajęć te będą zioła i ich właściwości i walory, wytwarzanie z ich udziałem domowych specyfików – typu mydło, mieszanki przypraw lub wyrobów rękodzielniczych. Zajęcia takie naocznie pokażą uczestnikom realizowanej operacji, jak można zaaranżować efektywny dzień pobytu dla pensjonariuszy obiektu, w którym odbywają się usługi opiekuńcze.

Ważne! Osoby biorące udział w warsztatach powinny uczestniczyć również w seminarium. 

Zgłoszenia udziału

Zapraszamy do udziału w seminarium i warsztatach osoby zainteresowane tematem dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich w zakresie wiejskich usług opiekuńczych, w tym gospodarstw opiekuńczych z obszarów wiejskich Dolnego Śląska.

W seminarium i/lub w warsztatach mogą wziąć zatem udział rolnicy i inne osoby zainteresowane tym rodzajem działalności oraz doradcy rolniczy, pracownicy innych instytucji rolniczych, przedstawiciele LGD i stowarzyszeń, w tym agroturystycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Podpisane karty zgłoszenia (na konferencję i warsztaty) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.cymbala@dodr.pl. Możliwe jest również przesłanie kart w formie papierowej na adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 z dopiskiem „Wiejskie usługi opiekuńcze”.

Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 października.

Informacje szczegółowe

Projekt koordynuje i informacji udziela Agnieszka Kowalczuk-Misek, główny specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich DODR z siedzibą we Wrocławiu; tel. 609 657 199, 74 852 20 21, e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

Projekt realizowany jest w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i  obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Zostań Partnerem KSOW  -  portal internetowy http://ksow.pl.

 

Pobierz:

Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR

 

Zmodyfikowano: 07.11.2018