SIR - Innowacyjne rozwiązania w dolnośląskim rolnictwie

Z lotu drona. Mapowanie pól - badanie zasobności gleby

Jakub Kropielnicki z Bukołowa w gminie Żmigród, w ubiegłym roku kupił dron z kamerą. Urządzenie służy do monitorowania upraw, szacowania szkód łowieckich czy badania zasobności gleb.

W październiku 2016 roku rolnik rozpoczął próby z dronem. Uzyski­wane w ten sposób dane umożli­wiają precyzyjne dostosowanie na­wożenia do potrzeb roślin. Pozwala to na oszczędności, bo mniejsze jest zużycie nawozów i środków ochrony roślin.

Drony to bezzałogowe statki lata­jące. Sercem jest autopilot, a w nim wszystkie możliwe do zastosowania urządzenia do wykonywania zdjęć, przetwarzania, tworzenia map i wykonywania pomiarów. Jest kierowany przez specjalistyczne (często darmo­we) oprogramowanie.

Szybki rozwój technologiczny, in­nowacyjność oraz nowi producenci sprawiają, że drony stają się dostęp­ne. Coraz częściej kupują je rolnicy, szczególnie Ci prowadzący duże go­spodarstwa.

Loty odbywają się na niskiej wyso­kości ‒ od kilku do 120 metrów po­niżej poziomu chmur. Nie wymagają pozwoleń, a zdjęcia są tańsze i mają lepszą rozdzielczość od zdjęć satelitarnych.

Drony dostarczają trzy typy obrazów:

  • obraz pokazujący stan i kondycję upraw oraz ewentualne braki składników pokarmowych, wody, zagrożenie ze strony chorób i szkodników oraz zagrożenia atmosferyczne,
  • wielospektrowe zdjęcia wykonane kamerą, które po przetworzeniu pokazują różnice między zdrowymi i uszkodzonymi roślinami, niewidoczne dla ludzkiego oka,
  • zdjęcia zrobione w różnym odstępie czasu lub animacje mogą pokazywać tempo transformacji, pozwalają przewidywać i oceniać skutki niekorzystnych zmian.

 

Drony mogą pomóc prawidłowo prowadzić uprawy, kontrolować potrzeby nawożenia, ochrony, zagrożenia atmosferyczne, przewidywać termin zbioru. Rolnik dogląda plantacji bez konieczności osobistej lustracji pól. Wykorzystanie tych urządzeń w rol­nictwie to nowe wyzwania dla rol­ników, technologów z różnych dzie­dzin, ale i korzystanie ze środowiska w sposób racjonalny i przyjazny.

Na terenie gminy Żmigród coraz większa liczba rolników jest zaintere­sowana korzystaniem z dronów i ich używaniem do zarządzania gospo­darstwami rolnymi. Prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy mogli oglądać pierwsze efekty.

Ta idea wpisuje się w działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Jolanta Kośmider-Kmita DODR, PZDR Trzebnica