SIR - Innowacyjne rozwiązania w dolnośląskim rolnictwie

Łomniczanka, czyli przewodnik za ladą

U podnóży Rudaw Janowickich, w sercu Karkonoszy położona jest niewielka wieś Łomnica, w której Gospodarstwo Rolne Agroturystyka Łomniczanka prowadzą Janina i Wiktor Zimmerowie. W należącym do nich sklepie „Wiejskie delicje”, znajduje się turystyczny punkt informacyjny.

Łomniczanka to miejsce wyjątkowe, nie tylko dla osób ceniących ciszę i wypoczynek na łonie natury, ale i dla smakoszy produktów regionalnych i ekologicznych. Tu­rystów zaskoczy nie tylko otaczająca przyroda czy oferta turystyczna regionu, na szczególną uwagę zasługuje lokal­na kuchnia, oparta na regionalnych produktach wytwarza­nych we własnym gospodarstwie.

W Łomniczance, na kilkudziesięciu hektarach uprawiane są zboża, z których przygotowywane są płatki wykorzy­stywane do hodowli karpi. Na pastwiskach pasie się bydło mięsne, a za domem, na hektarowej działce wolno biegają szczęśliwe kury. Wszystkie produkty są dostępne w sklepie „Wiejskie delicje”, który znajduje się na terenie gospodar­stwa. Na półkach znajdziemy sezonowe warzywa z przy­domowego warzywnika, świeże jaja czy wołowinę i wyroby garmażeryjne. Do przygotowania pierogów, kotlecików, placków czy sałatek używane są produkty z gospodarstwa.

Tradycyjna współpraca

Właściciele nawiązali współpracę z miejscowymi rolnika­mi oraz z producentami tradycyjnej, ekologicznej żywności z całej Polski i poszerzyli ofertę o produkty pochodzące z okolicy oraz innych regionów. Właścicielka zadbała o to, by były to produkty objęte unijnym systemem certyfikacji żywności ekologicznej, nagradzane w wojewódzkim kon­kursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, które otrzymały ogólnopolską nagrodę Perła. To także produkty, które zostały wpisane na Listę Produktów Tra­dycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Roz­woju Wsi.

Łomniczanka to również miejsce do organizowania oko­licznościowych spotkań, szkoleń czy konferencji. Go­spodarstwo dysponuje salą wyposażoną w sprzęt multi-medialny.

Ponieważ gospodarstwo położone jest w regionie tury­stycznym, często klientami sklepu są właśnie turyści po­szukujący informacji o atrakcjach i możliwościach spędze­nia wolnego czasu na terenie Kotliny Jeleniogórskiej.

Przykładem innowacyjnego rozwiązania okazał się projekt zrealizowany przez Lokalną Grupę Działania Partner­stwo Ducha Gór, którego efektem było zorganizowanie punktów informacji turystycznej. Dzięki „Przewodnikowi za ladą”, bo taki nosi tytuł projekt, właściciele lokalnych sklepów zostali przygotowani i przeszkoleni do prowadze­nia takich punktów.

Informacja w punktach

Dodatkowo w lokalach zamieszczono gabloty z regional­nymi produktami żywnościowymi i rękodzielniczymi oraz materiały reklamowe informujące o miejscowych wydarze­niach i atrakcjach. Punkt informacji turystycznej znajduje się również w sklepie „Wiejskie delicje”.

Na miano innowacji zasługuje dywersyfikacja działalności w gospodarstwie. Roślinną i zwierzęcą produkcję rolniczą uzupełnia działalność pozarolnicza, która dzięki synergii w pełni wykorzystuje potencjał gospodarstwa i umożliwia uzyskiwanie dodatkowych dochodów. Ponadto współpra­ca właścicieli z lokalnymi organizacjami, rolnikami, pro­ducentami umożliwia tworzenie miejsc pracy, budowanie wspólnej oferty oraz szerszą promocję. Łatwiejszy dostęp do informacji dla turystów jest zachętą do odwiedzania Łomnicy i Kotliny Jeleniogórskiej.

Janina i Wiktor Zimmerowie realizują wiele ciekawych przedsięwzięć, a swoim doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi. W 2016 roku przystąpili do Sieci na rzecz in­nowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR, licząc na współpracę w ramach innowacyjnych projektów.

Izabela Michniewicz DODR.