Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne klubów 4H szansą na ochronę środowiska naturalnego

W dniach 17 – 19 września 2010r w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Ochrony Środowiska Naturalnego Poprzez Edukację Ekologiczną i Budowę Ścieżek Ekologicznych z Klubami 4H„. Na pierwszy dzień spotkania zaproszono przedstawicieli z Katedry Botaniki Uniwersytetu Przyrodniczego, Instytutu Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego, Urzędów Gmin i Starostw Powiatowych, Lasów Państwowych -Nadleśnictw, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Zarząd Parków Krajobrazowych, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, lokalne stowarzyszenia i koła, liderów prowadzących Kluby 4H- słowem, wszystkie podmioty, które mogą pomóc klubowiczom w wytyczeniu i konstrukcji ścieżek ekologicznych.

Następne dwa dni stanowiły warsztaty dla 15 osobowej grupy liderów 4H. Warsztaty przeprowadzili botanicy - pasjonaci z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy na terenie woj. świętokrzyskiego wspólnie z Klubami 4H wytyczyli nie jedną ścieżkę ekologiczną. Projekt przede wszystkim edukuje młode pokolenie ze środowisk wiejskich oraz ich liderów wolontariuszy, działających w klubach 4H. Dodatkowym celem projektu jest wytyczenie ścieżek poświęconych edukacji ekologicznej, dzięki którym nastąpi podniesienie atrakcyjności terenu dla osób odwiedzających ich region.
Mamy nadzieję, że w wyniku działań edukacyjnych zaplanowanych w ramach projektu finansowanego przez Heifer International, a wspieranych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa we Wrocławiu poprawi się również ogólny poziom świadomości ekologicznej mieszkańców okolic, na których terenie działają kluby włączone do projektu.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 04.07.2013