Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Lider Dolnośląski

W dniu 30 września 2010 r. podczas VI Dolnośląskiego Forum Kobiet odbyło się podsumowanie VI edycji wojewódzkiego konkursu „Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej” w ramach krajowego konkursu „Kryształowej Koniczyny”.

Celem konkursu było:

  • wyróżnienie ludzi wspierających różnego rodzaju inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju wsi, gminy, powiatu, regionu

  • uhonorowanie pracy wolontariuszy

  • tworzenie lobby wspierające oświatę na wsi

  • wyłonienie lidera wiejskiego w celu reprezentowania Dolnego Śląska w krajowym konkursie „Kryształowej Koniczyny”

Do udziału w konkursie zgłoszono 12 osób z których 10 osób spełniło wymogi zawarte w regulaminie. 
Oceniając działalność społeczną Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

  • potwierdzonymi osiągnięciami pracy społecznej na rzecz środowisk wiejskich

  • całokształtem pracy na rzecz edukacji

  • zakresem oddziaływania na środowisko

  • innowacyjnością, nowatorskimi osiągnięciami w animacji środowiska, potwierdzonymi przede wszystkim wycinkami prasowymi

Do krajowego konkursu „Kryształowej Koniczyny” zakwalifikowała się pani Wanda Łużna z Pławnej – powiat strzeliński, która zdobyła maksymalną ilość punktów.
Pozostali liderzy uplasowali się na drugim miejscu i zostali uhonorowani przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Stanisława Longawę dyplomem i kryształową statuetką

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 15.08.2013