Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Konferencja wojewódzka Rola liderów w społeczności wiejskiejW konferencji, która odbyła się 3 lipca 2014 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu udział wzięło ponad 100 osób -  liderzy z dziesięciu edycji wojewódzkiego konkursu Najaktywniejszy Lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej oraz zaproszeni goście.
Uczestników powitał  Ryszard Czerwiński – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Włodzimierz Chlebosz - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Podczas konferencji został podsumowany X wojewódzki konkurs „Najaktywniejszy Lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej”.
Dziesięciu najaktywniejszych liderów otrzymało statuetki oraz dyplomy. Spośród dziesięciu wyróżnionych osób komisja wybrała czterech najaktywniejszych liderów wśród których wyłoni reprezentanta na  forum  krajowe konkursu o Kryształową Koniczynę.
 Najwyższe wyróżnienia zostały przyznane:
- Urszuli Maleszce,
- Genowefie Golinowskiej,
- Jolancie Zarzece,
- Zbigniewowi Suchycie.

Podczas konferencji wykład nt. „Jak integrować środowisko wiejskie” przeprowadziła Renata Mikulewicz z Fundacji Ogrody Twojego Sukcesu. W drugiej części spotkania swoje działania na rzecz środowisk wiejskich w formie prezentacji przedstawili laureaci  ostatnich edycji wojewódzkiego konkursu Najaktywniejszy Lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej:
- Wanda Dobrzyńska, lider Kryształowej Koniczyny w 2009 r. , prezentacja nt. „Nasz Wieś - Wsią Aktywną”,
- Mariola Szczęsna, założycielka Stowarzyszenia Srebrna Dolina w Mojeszu, prezentacja nt. „Połączyła nas historia”
- Genowefa Golinowska, współtwórca muzeum-skansenu w Nadolicach Wielkich, prezentacja nt. „Ocalić od zapomnienia”,
Konferencję zakończył wykład Andrzeja Solińskiego z UMWD nt. „Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć, ze środków PROW na lata 2007-2013”.

Konferencja została zorganizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Zmodyfikowano: 11.07.2014