Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

II Dolnośląskie Spotkania Klubów 4H

 


 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 Europa inwestująca w obszary wiejskie


II Dolnośląskie Spotkania Klubów 4H – to nazwa warsztatów dla liderów działających w klubach 4H, które odbyły się w sobotę 20 kwietnia. 
Organizatorem spotkania był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Warsztaty dydaktyczne zostały przeprowadzone w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW.

Tematem spotkania była Psychologia pozytywna w pracy liderów wiejskich. Liderzy zdobywali wiedzę podczas ćwiczeń indywidualnych i w grupach, dyskusji, za pomocą metod stymulacyjnych, przeprowadzono także testy psychologiczne.

Celem warsztatów było przygotowanie liderów do roli prowadzących pozaszkolne zajęcia dla dzieci. Uczestnicy szkolenia nauczyli się jak urozmaicić spotkania z dziećmi i młodzieżą zrzeszoną w klubach edukacyjnych 4H. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń liderów i dyskusji na temat rozszerzenia działalności klubów.

Ewa Wróbel DODR we Wrocławiu 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 08.06.2013